Algemene voorwaarden en privacy

1. Algemene voorwaarden

1.1. Is Slim naar Antwerpen toegankelijk voor iedereen?

Gezien de focus van de stad op digitaal communiceren, is Slim naar Antwerpen voor zoveel mogelijk Antwerpenaars toegankelijk. Onder de noemer 'e-inclusie' heeft de stad een aantal initiatieven genomen om die toegankelijkheid te waarborgen. Zo liet de stad tijdens de ontwikkelfase gebruikerstesten door Antwerpenaars met weinig tot geen digitale ervaring uitvoeren.

1.2. Werkt Slim naar Antwerpen op elk toestel?

Alle ontwerpen van de website worden voor mobiele toestellen uitgewerkt. Elk ontwerp vertrekt vanuit de logica en schermen van smartphones en tablets. Dat garandeert zoveel mogelijk de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de verschillende functionaliteiten.

1.3. Interactie

Op de Facebookpagina, de Instagrampagina, de Linkedinpagina en op Twitter kan u reageren of vragen stellen.

Slim naar Antwerpen vindt het fijn om uw reacties te lezen. Positief of kritisch, het getuigt van uw betrokkenheid bij de stad. Politieke, kwetsende, seksistische en discriminerende reacties passen echter niet. Hou het beleefd. Hanteer dus een gepaste toon. Indien u zich niet houdt aan bovenstaande principes, zal uw reactie of vraag verwijderd worden.

De redactie kan uw reactie ook publiceren in een van de andere Slim-naar-Antwerpen-kanalen.

1.4. Open data en auteursrechten

De stad Antwerpen is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo's, die op Slim naar Antwerpen verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van de Vlaamse gratis open data licentie die ook de stad toepast (zie opendata.antwerpen.be). Dit artikel bepaalt dat hergebruik mogelijk is mits bronvermelding. Voor het gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

2. Verantwoordelijkheid

Dit is een officiële website van de stad Antwerpen die voor de inhoud ervan nauw samenwerkt met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de NMBS, De Lijn, het Havenbedrijf, CIVITAS PORTIS, de Vlaamse Waterweg en de provincie Antwerpen. De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Zij is niet aansprakelijk voor de mogelijke beperkingen van het internet op zich. Slim naar Antwerpen engageert zich om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen de partners het op prijs dat u dit laat weten via info@slimnaarantwerpen.be.

De stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de inhoud op andere websites waarmee www.slimnaarantwerpen.be gelinkt is of waarnaar doorverwezen wordt.

De stad Antwerpen neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die uw computersysteem zouden kunnen beschadigen. De stad kan wel geen verantwoordelijkheid nemen in geval van verlies van data of schade aan uw computersysteem door gebruik van elementen van deze website. Iedere poging om deze website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door de stad beschouwd als een misdrijf. Bij elke inbreuk hierop zal de stad klacht neerleggen.

3. Privacy

3.1. Principes

De stad Antwerpen vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt u inzicht in hoe de stad uw gegevens verwerkt en eventueel gebruikt voor Slim naar Antwerpen.

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past de stad Antwerpen ook toe in haar privacybeleid:

  • de gebruiker staat centraal: u, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil u niet dat de stad uw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan u dat altijd aangeven. Als u wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat de stad gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake;
  • de stad wil op een zo gepersonaliseerde mogelijke manier met u communiceren: als de stad om gegevens vraagt, is dat om u een efficiënte en persoonlijke gebruikservaring te kunnen aanbieden. Gepersonaliseerde communicatie maakt de informatie voor u meer relevant. alles is verbonden met elkaar: surfgedrag, het zijn allemaal bronnen van interessante gegevens, gegevens die de efficiëntie en relevantie van de stedelijke dienstverlening en communicatie kunnen verbeteren. Door deze met elkaar te combineren stijgt uw gebruiksgemak. Alleen is het uw keuze of u al die informatie wil laten koppelen;
  • digitaal is transparant: de stad gebruikt uw gegevens in alle openheid, geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. U kan via info@slimnaarantwerpen.be altijd navragen of deze of andere gegevens in een databank zijn opgeslagen. Is dit het geval, dan heeft u altijd het recht deze in te kijken en indien gewenst te laten corrigeren.

Vanzelfsprekend neemt de stad Antwerpen alle nodige voorzorgen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De stad deelt of bezorgt uw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties.

3.2. Uw persoonlijke gegevens

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt onder het waakzame oog van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming (informatieveiligheid @stad.antwerpen.be). Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het versturen van mails over een betere bereikbaarheid in en rondom Antwerpen en over slimme reisadviezen afgestemd op uw situatie en wensen. Voor deze verwerking hebt u uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde deze toestemming intrekken. De door u verstrekte gegevens zullen gedurende een periode van 15 jaar bijgehouden worden door de stad Antwerpen.

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebt u een recht van mededeling of verbetering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@slimnaarantwerpen.be. Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de privacycommissie indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

4. Gebruik cookies en pixels

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het toestel van de gebruiker worden gezet. Cookies verbeteren de gebruikservaring, door informatie over hoe gebruikers tussen pagina's surfen op te slaan of uw voorkeuren anoniem bij te houden. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics. Op basis van deze anonieme analyses kan Slim naar Antwerpen deze site verder verbeteren.

5. Wedstrijdreglement

Binnenkort vindt u hier het wedstrijdreglement van Slim naar Antwerpen terug.