Duvelsplein: voorbereidende nutswerken

  • Doorgang onderbroken

Vanaf: 03 Maart 2019

Tot: 23 Maart 2019

Type: Nutswerken

Situatie: Fase 1: Gasthuishoevestraat en Van Veerlehofstraat afgesloten

Het Duvelsplein worden vanaf april 2020, samen met de werken aan de Theunisbrug, heraangelegd. Om deze werken vlot te laten verlopen worden er nu een aantal nutsleidingen verplaatst op het plein. Om de hinder te beperken worden de werken in drie fases uitgevoerd.

Hinder en omleidingen

Fase 1: 4 tot 18 maart 2019

Er wordt een doorsteek gemaakt in de Gasthuishoevestraat en aangesloten in de Van Veerlehofstraat

  • Gasthuishoevestraat en Van Veerlehofstraat afgesloten
  • Omleiding via Vaartkaai – Ingenieur Menneslaan en via Heirmanstraat – Duvelshoek

Fase 2: 18 tot 23 maart 2019

Er wordt gewerkt ten noorden van Gasthuishoevestraat

  • Fietspad afgesloten: fietsers omgeleid via voetpad: tijdelijk gemengd fiets-voetpad.
  • Gasthuishoevestraat blijft open indien dit technische mogelijk is.

Fase 3: 23 en 24 maart 2019

Er wordt een doorsteek gemaakt over de bypass van de Minister Delbekeaan naar de Theunisbrug. Hierdoor is de Minister Delbekelaan enkel open voor plaatselijk verkeer.

  • Omleiding via Ingenieur Menneslaan – Vaartkaai – Van Veerlehofstraat