Fiets parkeren

Antwerpen laat uw fiets niet in de kou staan. Het aantal fietsers in onze stad neemt jaarlijks toe, maar dat zorgt ook voor extra parkeerdruk op ons publiek domein. Niet alle voetpaden zijn voldoende breed om fietsen te stallen. Daarom investeert de stad jaarlijks in veilige en comfortabele fietsenstallingen

Parkeren op straat

Overal in de stad vindt u fietsbeugels, meestal in de buurt van winkels, scholen, theaters of andere publieke plaatsen. Geen fietsbeugel in de buurt? Stal dan uw fiets op het voetpad, maar let erop dat u de doorgang voor andere weggebruikers niet verspert.

Overdekte fietsenstallingen

Aan de stations van Antwerpen Berchem en Antwerpen Centraal zijn grote, overdekte fietsenstallingen. Fietsers kunnen er ook terecht bij de fietspunten van Levanto die niet alleen toezicht houden maar ook eenvoudige fietsherstellingen uitvoeren en fietsen verhuren.

Meer info via fietspunt Antwerpen Berchem en fietspunt Antwerpen Centraal.

Fietstrommels en buurtfietsenstallingen

Op verschillende locaties in de stad kunnen buurtbewoners hun fiets veilig en droog stallen in een fietstrommel of een buurtfietsenstalling. Om na te gaan waar deze zich bevinden en of je er een plekje kan huren, kan je terecht op de site van stad Antwerpen.