Hinderattest voor steunmaatregelen bij openbare werken

Ondervindt uw zaak hinder van openbare werken in de stad Antwerpen? Dan kan u een stedelijk hinderattest aanvragen. Met zo'n attest kan u beroep doen op verschillende steunmaatregelen.

Aanvraag hinderattest

Het aanvraagfomulier vindt u op de website van Ondernemen in Antwerpen. Download voor meer informatie de folder 'Steunmaatregelen bij hinder'. Opgelet, sinds 1 juli 2017 zijn de rentetoelage en de inkomenscompensatieregeling vermeld in deze brochure vervangen door de hinderpremie.

Welke maatregelen?

Teruggave belastingen op uitstallingen 
Aanvragen bij: stad Antwerpen

Als u door openbare werken uw uitstalling niet kan plaatsen, kan u voor deze periode een gehele of gedeeltelijke teruggave vragen.

Belastingen en btw
Aanvragen bij: FOD Financiën

Ondervindt uw zaak liquiditeitsproblemen? Dan kan u een aanvraag doen om belastingen en btw gespreid te betalen en een vrijstelling van nalatigheidsintresten te verkrijgen.

Tijdelijke werkloosheid
Aanvragen bij: RVA

Kan uw door de werken onvoldoende werk bieden aan uw werknemers? Dan kan u voor hen tijdelijke werkloosheid aanvragen om zo eventuele ontslagen te vermijden.

Uitstelling van sociale zekerheidsbijdragen
Aanvragen bij: Sociaal secretariaat

Verkeert u als werkgever door de wegenwerken in tijdelijke betaalmoeilijkheden? Dan kan u uitstel aanvragen (voor maximaal 18 maanden) van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen
Aanvragen bij: Sociaal secretariaat

U kan een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen aanvragen voor maximaal 4 kwartalen.