Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?

 

1. Strengere toelatingsvoorwaarden vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 moeten voertuigen aan een hogere euronorm voldoen om de LEZ in te rijden. Vanaf dan moeten dieselvoertuigen minstens euronorm 5 hebben. Voertuigen op benzine, LPG of aardgas moeten dan minstens euronorm 2 hebben. 

Let op: een dieselvoertuig met euronorm 4 dat uitgerust is met een roetfilter wordt niet gelijkgesteld met een euronorm 5. Enkel voertuigen met een euronorm 5 zijn vanaf 2020 nog toegelaten.

Check steeds uw voertuig voor u de stad inrijdt!

Overzicht van de normen van 01/01/2020 tot en met 31/12/2024
Euronorm Diesel Benzine, aardgas, LPG
Euro 6/VI Toegang Toegang
Euro 5/V* Toegang Toegang
Euro 4/IV Toegang na betaling Toegang
Euro 3/III met roetfilter Toegang met LEZ-dagpas** Toegang
Euro 3/III zonder roetfilter Toegang met LEZ-dagpas** Toegang
Euro 2/II Toegang met LEZ-dagpas** Toegang
Euro 1/I Toegang met LEZ-dagpas** Toegang met LEZ-dagpas**
Voor de euronormen Toegang met LEZ-dagpas** Toegang met LEZ-dagpas**

* Voor vrachtwagens boven 3,5 ton wordt de vermelding EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) gebruikt.

Landbouwvoertuigen

Vanaf 1/1/2020 mogen enkel landbouwvoertuigen met emissienorm fase IIIb en hoger nog in de LEZ rijden.

2. Toelatingen tegen betaling

Sommige voertuigen die niet voldoen aan de vereiste euronorm mogen na 2020 de LEZ nog tijdelijk binnen tegen betaling:

 • Dieselvoertuigen met euronorm 4
 • Sommige professionele voertuigen met euronorm 3 of 4:
  • uitgerust voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang
  • uitgerust voor noodsituaties of reddingsoperaties in opdracht van de brandweer, politie,...
 • Voertuigen ouder dan 40 jaar

Dankzij deze overgangsmaatregel hebben bestuurders van deze voertuigen tijd om uit te kijken naar een alternatief. Een tijdelijke toelating aanvragen voor de periode na 2020 kan vanaf september 2019. Een aangekochte toelating is enkel geldig in de lage-emissiezone van Antwerpen. 

Er zijn drie soorten tarieven:

Soorten tarieven
Gewoon

ü Dieselvoertuigen met euronorm 4

ü Sommige dieselvoertuigen met euronorm 3:

 • uitgerust voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang.
 • uitgerust voor noodsituaties of reddingsoperaties in opdracht van brandweer, politie, …
Verlaagd

ü Dieselvoertuigen met euronorm 4

 • van inwoners van de LEZ die een verhoogde tegemoetkoming krijgen in de gezondheidszorg.
 • uitgerust voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang.
 • uitgerust voor noodsituaties of reddingsoperaties in opdracht van brandweer, politie, …

ü Voertuigen ouder dan 40 jaar

Verhoogd

ü Dieselvoertuigen met euronorm 3

 • voor marktvoertuigen met verkoop-en motorgedeelte in één stuk (enkel voor voertuigen zonder trekker).


 

Tarieven vanaf 1 januari 2020 *

  periode gewoon tarief (€) verlaagd tarief (€) verhoogd tarief (€)

Categorie M1
personenwagen tot 8 zitplaatsen + bestuurder

week 30 20 30
maand 50 30 60
4 maanden 135 75 160
jaar 365 180 440

Categorie M2
busje met meer dan 8 ziplaatsen + bestuurder
massa minder dan 5 ton

Categorie N1
bestelwagen, massa minder dan 3,5 ton

week 40 30 50
maand 100 55 130
4 maanden 360 170 430
jaar 1020 490 1260

Categorie M3
bus met meer dan 8 zitplaatsen + bestuurder, massa meer dan 5 ton

Categorie N2
lichte vrachtwagen, massa tussen 3,5 en 12 ton

Categorie N3
zware vrachtwagen, massa meer dan 12 ton

week 50 40 60
maand 140 70 170
4 maanden 500 240 600
jaar 1450 700 1760

 

3. Registratie voertuigen vanaf 2020

Sommige voertuigen moeten eerst geregistreerd zijn vooraleer ze de LEZ mogen inrijden:

 • Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat
 • Voertuigen met een betere euronorm dan vermeld is op het inschrijvingsbewijs
 • Voertuigen van personen met een handicap

 

1. Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat

Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat moet u verplicht registreren. Dit geldt niet voor Nederlandse voertuigen omdat de stad beschikt over de gegevens van RDW. 
De registratie van een buitenlands voertuig is geldig op basis van de geregistreerde euronorm.

Bijvoorbeeld: hebt u uw dieselvoertuig met euronorm 5 met buitenlandse nummerplaat al geregistreerd voor de lage-emissiezone van Antwerpen? Dan hoeft u dat niet opnieuw te doen. Dit voertuig mag tot en met 31/12/2024 de LEZ inrijden. 
 

2. Voertuigen met een betere euronorm dan vermeld op het inschrijvingsbewijs

Deze registratie is enkel nodig voor voertuigen waarvan de correcte euronorm niet is opgenomen in de DIV-databank. Deze kan dan gecorrigeerd worden in de LEZ-databank als ze hoger is dan de euronorm die berekend is op basis van de datum eerste inschrijving. Hebt u al een hogere euronorm voor uw voertuig geregistreerd? Dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.  

Bijvoorbeeld: indien u uw benzinevoertuig met euronorm 2 nog niet geregistreerd hebt, dan kan u dat nu al doen. Dit voertuig heeft dan toegang tot en met 31/12/2024. 

Deze voertuigen hoeft u niet opnieuw te registeren als ze al geregistreerd zijn voor de lage-emissiezone van Antwerpen.

 

3. Voertuigen van personen met een handicap 

Voertuigen van personen met een handicap die niet de juiste euronorm hebben, kunnen ook na 2020 binnenrijden na registratie. De voorwaarden waaraan de voertuigen moeten voldoen, zijn dezelfde gebleven. 

Indien u uw voertuig al eerder registreerde voor de lage-emissiezone, zal u dit opnieuw moeten doen voor de periode na 2020. Alle huidige registraties zijn geldig tot en met  31 december 2019.  
 

Al deze registraties zullen toegang geven tot elke lage-emissiezone in Vlaanderen, waaronder de LEZ van Gent. Ze zijn niet geldig in Brussel.  
Registreren van een voertuig of een tijdelijke toelating kopen, kan online vanaf september 2019. In het najaar zal de stad extra registratiesessies organiseren om mensen zonder computer te helpen.

 

4. Diesel euro 3 met roetfilter geen toegang meer

 Alle registraties van een diesel euro 3 met roetfilter hebben als einddatum 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 mogen deze voertuigen niet meer binnen in de lage-emissiezone. Dit zal enkel nog kunnen met een LEZ-dagpas of een uitzondering voor personen met een handicap. 

 

4. LEZ-dagpas vanaf 2020

Voertuigen die niet in aanmerking komen voor een toelating of een registratie zullen ook vanaf 1 januari 2020 de LEZ in kunnen rijden met een LEZ-dagpas. U kan maximaal  8 keer per jaar een LEZ-dagpas aankopen per nummerplaat. De LEZ-dagpas kost 35 euro.

 

5. Verdere verstrengingen vanaf 2025

Vanaf 2025 volgen nieuwe verstrengingen. Bent u op zoek naar een nieuwe of tweedehandsauto? Hou hiermee zeker rekening!

Voor wagens op benzine of LPG zal de norm vanaf 2025 euronorm 3 zijn en vanaf januari 2028 euronorm 4.  

Benzine/LPG vanaf 2025
Benzine/LPG vanaf 01/01/2020 vanaf 01/01/2025 vanaf 01/01/2028
Euronorm minstens 2 3 4

 

Voor dieselvoertuigen geldt vanaf 2025 euronorm 6. Vanaf september 2027 moeten diesels voldoen aan euronorm 6d

Diesel vanaf 2025
Diesel vanaf 01/01/2020 vanaf 01/01/2025 vanaf 01/09/2027
Euronorm minstens 5 6 6d