Vaak gestelde vragen over de LEZ

Het antwoord op uw vraag niet gevonden op deze website? Bekijk hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen over de LEZ.

Algemene vragen over de LEZ

Zijn er al resultaten gekend nu de lage-emissiezone al ruim een jaar ingevoerd is?

Ja, uit een studie blijkt dat de LEZ zorgt voor sterke daling in de uitstoot van verontreinigde stoffen.

Om de impact van de LEZ op de uitstoot van verontreinigde stoffen in kaart te brengen, is een studie uitgevoerd door VITO en Transport & Mobility. De studie vergelijkt het Vlaamse wagenpark van eind 2016 en eind 2017 met de voertuigen die eind 2017 in de LEZ rondreden. 

De studie brengt 3 evoluties in kaart: de uitstootvermindering in Vlaanderen op 1 jaar tijd, de uitstootvermindering in de LEZ op 1 jaar tijd en het netto-effect van de LEZ. Het netto-effect is de zuivere impact van de LEZ zonder de autonome verjonging van het wagenpark.

Uit de studie blijkt dat in de LEZ de uitstoot door wegverkeer sterk gedaald is voor alle polluenten met name roet (EC), Stikstofoxiden (NOx), stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM 10 en PM 2,5). Dit positieve milieueffect is te danken aan het feit dat steeds meer voertuigen voldoen aan de LEZ-toelatingsvoorwaarden.

In de LEZ steeg het aantal voertuigen dat aan de toelatingsvoorwaarden voldoet van 85,2% naar 97,7%. Bij de 2,3% niet-conforme voertuigen horen de voertuigen met een vrijstelling (bijvoorbeeld aangepaste voertuigen voor personen met een handicap), tijdelijke toelatingen (bijvoorbeeld dieselvoertuigen met euronorm 3) en dagpassen. Ongeveer 1 % van de voertuigen die de LEZ inrijden zijn in overtreding.

De impact van de LEZ komt bovenop de automatische verjonging van het wagenpark en zorgt dus voor veel minder vervuilende voertuigen.

De luchtkwaliteit zelf is een mix van vervuiling uit verschillende bronnen: wegverkeer, industrie, huishoudens, bovenlokale invloeden … De voorlopige meetresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij over 2017 tonen aan dat er een verbetering is van de luchtkwaliteit. Uit de metingen blijkt een significante daling voor 2017 ten opzichte van 2015 en 2016 voor NO2 (stikstofdioxide) en roet. Deze vervuilende stoffen zijn grotendeels afkomstig van wegverkeer. Deze daling is het grootst bij de meetpunten in de LEZ waar veel verkeer passeert (Plantin Moretuslei en Belgiëlei).

 

Kunnen andere Belgische steden ook een LEZ invoeren?

Dat kan. De Vlaamse LEZ-regelgeving geldt voor heel Vlaanderen. Gent gaat in 2020 een LEZ invoeren. De toelatingsvoorwaarden zullen dezelfde zijn als in Antwerpen. In Mechelen is de LEZ vanaf 2021 van kracht.

Let op: toelatingen tegen betaling voor de LEZ Antwerpen zijn niet geldig in andere steden met lage-emissiezones. Gratis registraties zijn wél geldig in de Vlaamse lage-emissiezones, maar niet in Brussel.

Meer informatie over de invoering van een LEZ in Mechelen vindt u op de website van de stad Mechelen. Voor de invoering in Gent vanaf 2020 kan u terecht op de website van de stad Gent.

Meer informatie over de verschillende lage-emissiezones in Vlaanderen vindt u op de website van LNE.

LEZ in Brussel

Brussel voert een LEZ in vanaf 1/1/2018. Opgelet: de toelatingsvoorwaarden van Antwerpen en  Brussel verschillen doordat Brussel niet onder de Vlaamse regelgeving valt! Het is mogelijk dat uw voertuig in Brussel toegelaten is, maar in Antwerpen niet! Controleer daarom altijd uw voertuig aan de hand van de checktool vooraleer u naar Antwerpen komt!

De grootste verschillen tussen de LEZ in Antwerpen en de LEZ in Brussel in een notendop zijn:

 • Bij invoering zijn de toelatingsvoorwaarden in Brussel enkel van toepassing op dieselvoertuigen. Pas vanaf 2019 zijn er voorwaarden voor benzinevoertuigen.
 • De toelatingsvoorwaarden in Brussel vanaf de invoering tot 2025 vindt u hier.
 • Voertuigcategorieën die in Brussel niet maar in Antwerpen wel aan de toelatingsvoorwaarden moeten voldoen:
  • land- en bosbouwvoertuigen (categorie T )
  • vrachtwagens van meer dan 3.5 ton voor het vervoer van goederen (categorie N2 en N3)
  • kampeerwagens
  • oldtimers met O-plaat die al langer dan 30 jaar in verkeer gesteld zijn (ook buitenlandse) zijn in Brussel vrijgesteld. In Antwerpen mogen enkel voertuigen ouder dan 40 jaar de LEZ binnen mits een toelating tegen betaling.

Meer informatie over de Brusselse LEZ vindt u op www.lez.brussels.

Hoe weet ik of mijn voertuig binnen mag in de LEZ?

Om de LEZ binnen te mogen, moet een voertuig aan een aantal voorwaarden voldoen. De euronorm van uw voertuig bepaalt of uw voertuig binnen mag. Deze Europese milieustandaard voor voertuigen wordt weergegeven met een cijfer. Hoe hoger de euronorm, hoe lager de uitstoot.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van uw wagen, onder categorie V9 'milieuklasse'. Staat de euronorm niet vermeld op uw inschrijvingsbewijs, dan geldt de datum van eerste inschrijving om te bepalen of uw voertuig de LEZ mag inrijden. Doe de test om te achterhalen of uw voertuig de LEZ binnen mag. Neem alvast uw autopapieren bij de hand.

De LEZ geldt 7 dagen op 7, 24 uur op 24 en dit voor alle voertuigen: personenwagens, kampeerwagens, bestel-en vrachtwagens, landbouwvoertuigen, bussen (hieronder vallen ook toeristische autocars).

Wat is een euronorm?

De euronorm van een auto bepaalt of hij binnen mag in de LEZ. Hoe hoger de euronorm van een auto, hoe lager de uitstoot van de motor. De euronorm is een Europese milieustandaard waaraan de motor van een voertuig moet voldoen.

 • Euronorm 3 is in voege sinds 2001.
 • Euronorm 4 geldt sinds 2006.
 • De meeste nieuwe personenauto’s hebben euronorm 5.
 • Sinds eind 2015 hebben personenauto’s euronorm 6.
 • Nieuwe vrachtwagens hebben ook euronorm 6.

Mag mijn voertuig met buitenlandse nummerplaat binnen in de LEZ?

Dat hangt er van af.

Een voertuig met buitenlandse nummerplaat moet ook aan de toelatingsvoorwaarden voldoen om de LEZ binnen te mogen. U kan dit eenvoudig nakijken via deze checktool. 

Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, moet u wel eerst eenmalig registreren. Dit geldt niet voor voertuigen met een Nederlands kenteken. Nederlandse voertuigen worden automatisch geregistreerd aan de hand van de informatie in het kentekenregister van RDW.

U leest hier hoe u uw voertuig kan registreren. 

Voertuigen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, kunnen een LEZ-dagpas kopen.

De LEZ geldt 7 op 7, 24 op 24 en voor alle voertuigen: personenwagens, kampeerwagens, bestel-en vrachtwagens, landbouwvoertuigen, bussen (hieronder vallen ook toeristische autocars).

Ik ben vandaag met mijn voertuig de LEZ binnen gereden. Wat moet ik nu doen?

Dat hangt af van uw voertuig en wanneer u de LEZ bent binnengereden. 

 • U hebt een voertuig met Belgisch of Nederlands kenteken
  • Als uw voertuig aan de toelatingsvoorwaarden voldoet dan is er geen enkel probleem. U hoeft in dat geval niets te doen.
  • Als uw voertuig niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kan u op de dag zelf nog een LEZ-dagpas aankopen. Deze is geldig tot 6 uur ’s ochtends de dag nadien. U kan een LEZ-dagpas online aankopen of aan een LEZ-automaat.
  • Als uw voertuig in aanmerking komt voor een gratis registratie (bv. aangepaste voertuigen voor personen met een handicap), kan u uw voertuig nog registreren binnen de 24 uur. Dit kan zowel online als aan een van de LEZ-automaten.
 • U hebt een voertuig met een buitenlands kenteken (niet Nederlands)
  • Als uw voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, moet u uw voertuig registreren. Dat kan u nog doen ten laatste 24 uur na het binnenrijden van de zone. Dit kan zowel online als aan een van de LEZ-automaten.
  • Als uw voertuig niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan u op de dag zelf nog een LEZ-dagpas aankopen. Deze is geldig tot 6 uur ’s ochtends de dag nadien. U kan een LEZ-dagpas online aankopen of aan een LEZ-automaat.

Opgelet, u kan enkel een LEZ-dagpas kopen voor de dag zelf. U kan geen LEZ-dagpas kopen voor dagen die reeds voorbij zijn.

Controleer altijd uw voertuig via de checktool voor u de LEZ inrijdt.

In Duitsland bestaan er stickers waarmee ik kan aantonen dat mijn voertuig de LEZ in mag. Bestaan zo'n stickers ook voor de Antwerpse LEZ?

Neen! In Antwerpen bestaan deze stickers niet.

Opgelet, sommige commerciële bedrijven (bv. Green Zone) bieden tegen betaling aan om uw voertuig in orde te brengen voor de Antwerpse lage-emissiezone en voorzien een sticker voor hun klanten. Stad Antwerpen heeft niets te maken met deze service. Via deze website van stad Antwerpen kan u zelf uw voertuig registreren of een toelating aankopen zonder extra administratieve kosten.

Er is geen verplichting tot het tonen van een fysiek document als bewijs voor toegang tot de lage-emissiezone in Antwerpen. De controle gebeurt op basis van de nummerplaat en is volledig geautomatiseerd. Een bedrijf dat zogenaamde milieustickers verkoopt als bewijs, doet dit volledig op eigen initiatief. Deze stickers hebben geen enkele juridische waarde.

Op de website http://urbanaccessregulations.eu/ vindt u alle informatie over de lage-emissiezones in Europa.

Wat kan u doen met uw oude wagen?

U kan uw wagen naar een van de 123 erkende centra van Febelauto brengen. Het voertuig wordt daar voor 97 % gerecycleerd. De grondstoffen die hieruit voortkomen, worden opnieuw ingezet in de industrie. Zo krijgt uw auto nog een tweede leven en draagt u bij aan de circulaire economie. Brengt u uw afgedankte auto naar een erkend centrum, dan ontvangt u een klein bedrag ter waarde van de metaalprijs.

Luchtkwaliteit

Wat is het effect van de LEZ op de gezondheid?

De LEZ doet de uitstoot van ultrafijnstof en roet dalen en vermindert zo de blootstelling van inwoners aan te hoge concentraties. Zeker voor kinderen, ouderen en zieken maakt dat een groot verschil.

Door de invoering van de LEZ en de andere maatregelen die genomen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren, zullen de gezondheidskosten dalen en het aantal gezonde levensmaanden stijgen. In 2012 liet stad Antwerpen een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de invoering van een lage-emissiezone. Volgens deze studie zijn de baten voor de volksgezondheid groter dan de kost voor invoering, beheer en controle van de LEZ. 

Ook de industrie en de scheepvaart in Antwerpen verontreinigen de lucht. Is het niet beter deze sectoren eerst aan te pakken?

De uitstoot van roet en fijnstof is vooral schadelijk in de nabije omgeving. Vooral de uitstoot in de stad zelf moet dus dalen. Na invoering van de LEZ bedraagt de verwachte daling van fijnstof 41 procent en van roet zelfs 69 procent.

Dat neemt niet weg dat ook verwarmde gebouwen, de industrie en de scheepvaart fijnstof, roet en stikstofdioxide (NOx) uitstoten. Daarom volgen naast de LEZ nog andere maatregelen. Zo keurden de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het havenbedrijf op 14 februari 2014 het ‘Actieplan fijnstof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen’ goed, om de uitstoot van fijnstof en stikstofoxide (NOx) in de stad én de haven terug te dringen.

Toelatingsvoorwaarden

Hoe weet ik of mijn voertuig binnen mag in de LEZ?

Om de LEZ binnen te mogen, moet een voertuig aan een aantal voorwaarden voldoen. De euronorm van uw voertuig bepaalt of uw voertuig binnen mag. Deze Europese milieustandaard voor voertuigen wordt weergegeven met een cijfer. Hoe hoger de euronorm, hoe lager de uitstoot.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van uw wagen, onder categorie V9 'milieuklasse'. Staat de euronorm niet vermeld op uw inschrijvingsbewijs, dan geldt de datum van eerste inschrijving om te bepalen of uw voertuig de LEZ mag inrijden. Doe de test om te achterhalen of uw voertuig de LEZ binnen mag. Neem alvast uw autopapieren bij de hand.

De LEZ geldt 7 dagen op 7, 24 uur op 24 en dit voor alle voertuigen: personenwagens, kampeerwagens, bestel-en vrachtwagens, landbouwvoertuigen, bussen (hieronder vallen ook toeristische autocars).

Wat is een euronorm?

De euronorm van een auto bepaalt of hij binnen mag in de LEZ. Hoe hoger de euronorm van een auto, hoe lager de uitstoot van de motor. De euronorm is een Europese milieustandaard waaraan de motor van een voertuig moet voldoen.

 • Euronorm 3 is in voege sinds 2001.
 • Euronorm 4 geldt sinds 2006.
 • De meeste nieuwe personenauto’s hebben euronorm 5.
 • Sinds eind 2015 hebben personenauto’s euronorm 6.
 • Nieuwe vrachtwagens hebben ook euronorm 6.

Wat kan ik doen als mijn voertuig niet toegelaten is?

Als uw voertuig niet toegelaten is in de LEZ, zijn er verschillende mogelijkheden. 

Registreer uw voertuig

In sommige gevallen volstaat het om uw voertuig eenmalig te registeren. Nadien mag uw voertuig automatisch de LEZ in tot en met 31/12/2019:

 • Alle toegelaten buitenlandse (behalve Nederlandse) voertuigen moet u registreren. Opgelet: vanaf 1/1/2020 verstrengen de toelatingsvoorwaarden voor de LEZ. Is uw voertuig met buitenlandse nummerplaat al geregistreerd? Dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.
 • Oude voertuigen van personen met een handicap kunnen toch binnen met een registratie als:
  • ze een parkeerkaart hebben voor personen met een handicap én
  • het voertuig werd aangepast aan de handicap.
  • of u geniet van verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg.
  • of het voertuig uitgerust is met een rolstoellift.
  • opgelet: voor de periode vanaf 2020 moet u uw voertuig opnieuw registreren. Dat kan vanaf september 2019. 
 • Dieselvoertuigen met euronorm 3 met een roetfilter. Opgelet: vanaf 1/1/2020 mogen dieselvoertuigen met euronorm 3 de LEZ enkel nog binnen met een LEZ-dagpas
 • Dieselvoertuigen die een betere euronorm hebben dan opgenomen is in de LEZ-databank.

Koop een tijdelijke toelating

Sommige voertuigen kunnen tijdelijk nog binnen tegen betaling. Dit is een overgangsmaatregel. De tarieven hangen af van de duur van de toelating en het type voertuig waarmee u rijdt..

Voor volgende voertuigen kan u een toelating tegen betaling aanvragen:

 • dieselvoertuigen met euronorm 3 zonder roetfilter,
 • voertuigen ouder dan 40 jaar,
 • dieselvoertuig met euronorm 2 of 3 voor interventies op de openbare weg,
 • dieselvoertuigen met euronorm 2 of 3 die ingezet worden voor noodoperaties,
 • dieselvoertuigen met euronorm 2 of 3 voor amulante handel, markten of foren.

Opgelet: vanaf 2020 verstrengen de toelatingsvoorwaarden. Hier leest u welke voertuigen vanaf dan de LEZ nog tijdelijk tegen betaling inmogen. 

 

Koop een LEZ-dagpas

Alle niet toegelaten voertuigen kunnen maximaal 8 keer per jaar toch de LEZ binnenrijden via een LEZ-dagpas. Een LEZ-dagpas kost 35 euro en geeft u toegang tot de LEZ op de door u gekozen dat, tot zes uur 's ochtends de dag nadien.

Andere alternatieven

•    Autodelen
•    Parkeer uw voertuig op een Park and Ride
•    Kom met het openbaar vervoer naar de stad
•    Kom met de fiets naar de stad
•    Neem een taxi 
•    Carpoolen 
•    Watermobiliteit 

 

Ik ben vandaag met mijn voertuig de LEZ binnen gereden. Wat moet ik nu doen?

Dat hangt af van uw voertuig en wanneer u de LEZ bent binnengereden. 

 • U hebt een voertuig met Belgisch of Nederlands kenteken
  • Als uw voertuig aan de toelatingsvoorwaarden voldoet dan is er geen enkel probleem. U hoeft in dat geval niets te doen.
  • Als uw voertuig niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kan u op de dag zelf nog een LEZ-dagpas aankopen. Deze is geldig tot 6 uur ’s ochtends de dag nadien. U kan een LEZ-dagpas online aankopen of aan een LEZ-automaat.
  • Als uw voertuig in aanmerking komt voor een gratis registratie (bv. aangepaste voertuigen voor personen met een handicap), kan u uw voertuig nog registreren binnen de 24 uur. Dit kan zowel online als aan een van de LEZ-automaten.
 • U hebt een voertuig met een buitenlands kenteken (niet Nederlands)
  • Als uw voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, moet u uw voertuig registreren. Dat kan u nog doen ten laatste 24 uur na het binnenrijden van de zone. Dit kan zowel online als aan een van de LEZ-automaten.
  • Als uw voertuig niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan u op de dag zelf nog een LEZ-dagpas aankopen. Deze is geldig tot 6 uur ’s ochtends de dag nadien. U kan een LEZ-dagpas online aankopen of aan een LEZ-automaat.

Opgelet, u kan enkel een LEZ-dagpas kopen voor de dag zelf. U kan geen LEZ-dagpas kopen voor dagen die reeds voorbij zijn.

Controleer altijd uw voertuig via de checktool voor u de LEZ inrijdt.

Waarom moet een diesel een hogere euronorm hebben dan een benzine?

Benzine bevat veel minder roet dan diesel. De uitstoot van benzinevoertuigen is minder schadelijk voor de gezondheid dan diesel.

Mogen oldtimers de LEZ in?

Enkel voertuigen ouder dan 40 jaar kunnen een toelating tegen betaling krijgen om de LEZ binnen te rijden. Een O-plaat voor oldtimers maakt geen verschil: enkel de leeftijd van het voertuig telt. Voertuigen ouder dan 40 jaar kunnen genieten van een verlaagd tarief.

Oude wagens die jonger dan 40 jaar zijn, kunnen tot 8 keer per jaar gebruik maken van een LEZ-dagpas om de zone binnen te mogen. Er is een evenwicht gecreëerd tussen de effectiviteit van de maatregel (streng genoeg zijn) en het maatschappelijk draagvlak (met voldoende doelgroepen rekening houden).

De grens van 40 jaar is niet in lijn met de officiële Belgische leeftijdsgrens voor oldtimers, namelijk 25 jaar. 25 jaar is heel dicht bij de grens van euronorm 1 (voor voertuigcategorie M1, personenwagens: 1 juli 1992). Van de oude voertuigen tussen de 25 en 40 jaar rijdt 92% op benzine. In het geval van geregistreerde oldtimers zouden er bijgevolg voor benzinevoertuigen geen restricties zijn. Daarom worden de uitzonderingen beperkt tot wagens die het grootste historische patrimoniumwaarde hebben.

Ik wil een andere wagen kopen. Hoe weet ik zeker dat hij de LEZ in mag?

Nieuwe voertuigen hebben in principe euronorm 6. Daar mag u tot eind augustus 2027 de LEZ mee binnen. Als u een tweedehandswagen koopt, controleer dan zeker de euronorm. Houd er rekening mee dat de normen om de LEZ in te mogen verstrengen in 2020 , 2025 en vanaf 2027

Voor benzinewagens zijn de toelatingsvoorwaarden minder streng. Benzinewagens met euronorm 3 mogen nog tot en met 31 december 2027 de LEZ inrijden.

Lees hier alles over de verstrenging in 20202025 en 2028.

Waarom geldt de LEZ niet voor motorfietsen?

De motorfietsen vallen niet onder de toegangsvoorwaarden van de LEZ omdat ze nog niet door de ANPR-camera's gecontroleerd kunnen worden.

Waarom is lpg gelijkgesteld aan benzine?

Voor benzine-, aardgas- en lpg-voertuigen worden dezelfde toegangsvoorwaarden opgelegd. Lpg-voertuigen zijn geretrofitte benzinevoertuigen. Deze voertuigen vallen bijgevolg onder dezelfde toegangsvoorwaarden als benzinevoertuigen.

Ook hier geldt dat er rekening gehouden wordt met verschillende vervuilende stoffen. Er wordt niet enkel gekeken naar de CO2-uitstoot, die inderdaad bij lpg-voertuigen lager ligt dan bij gelijkaardige benzinevoertuigen. In de uitstoot van andere stoffen, zoals fijnstof en roet, is er minder verschil tussen een benzine- en lpg-voertuig.

Wat met commerciële nummerplaten (handelaarsplaten)?

Commerciële nummerplaten worden in twee categorieën opgesplitst: handelaarsplaten beginnen steeds met Z, proefrittenplaten beginnen steeds met de letters ZZ. Deze nummerplaten zijn niet gekoppeld aan één voertuig.

Het is de verantwoordelijkheid van de houder om ze op een rechtmatige manier te gebruiken. Indien dit type nummerplaat op een voertuig bevestigd is dat enkel tegen betaling binnen mag, kan hiervoor een toelating aangekocht worden. Wanneer de nummerplaat bevestigd is op een voertuig dat niet de binnen mag, kan er maximaal 8 keer per jaar een LEZ-dagpas aangekocht worden. De controle op het gebruik van commerciële nummerplaten zal gebeuren door handhaving op straat.

Roetfilter

Is een roetfilter wel efficiënt?

Ja. Een halfopen roetfilter houdt 30 tot 50 procent van de roetdeeltjes tegen. Let op: een katalysator is géén roetfilter.

 • Op diesels (euronorm 3 of 4) kan enkel een halfopen roetfilter worden geïnstalleerd.
 • Op nieuwe dieselvoertuigen (euronorm 5) worden standaard gesloten roetfilters geïnstalleerd. Die zijn nog efficiënter. Meer info roetfilterpremie of via de Vlaamse infolijn tel. 1700.

Hoe weet de stad dat ik een roetfilter heb?

De stad kan op basis van een lijst controleren of een voertuig de LEZ binnen mag. Die lijst is gebaseerd op de databank van de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).

 • Voertuigen die een Vlaamse premie kregen voor een roetfilter, staan automatisch op die lijst.
 • Wanneer u een roetfilter liet installeren zonder Vlaamse premie, moet u zich eerst registreren.

Opgelet: vanaf 1/1/2020 mogen dieselvoertuigen met euronorm 3 enkel nog binnen met een LEZ-dagpas.

Kan het plaatsen van een katalysator in een oudere, niet toegelaten voertuig, ervoor zorgen dat het voertuig toch binnen mag in de LEZ?

De euronorm wordt standaard gehanteerd als toekenningvoorwaarde van de LEZ. Als het voertuig over een te lage euronorm beschikt, zal het aanbrengen van een katalysator geen toegang verschaffen tot de LEZ. Een katalysator of roetfilter wijzigt de euronorm niet.

Ik heb een diesel Euro 3 met roetfilter. Wat moet ik doen?

Opgelet: Dieselvoertuigen met euronorm 3 mogen vanaf 1/1/2020 niet meer binnen in de LEZ, ook niet als ze een roetfilter hebben. Deze voertuigen kunnen vanaf dan enkel nog binnen met een LEZ-dagpas.

Dieselvoertuigen met euronorm 3 die een achteraf geïnstalleerde roetfilter hebben, mogen de LEZ nog binnen na gratis registratie. Indien u voor uw voertuig met euronorm 3 een Vlaamse premie heeft aangevraagd, mag uw voertuig de LEZ binnen zonder registratie.

Het is mogelijk dat een voertuig een ingebouwde roetfilter heeft. Dit is terug te vinden op het gelijkvormigheidsattest. Onder punt 46.1 of 48.1 staan de partikeldeeltjes vermeld. Wanneer deze waarde onder de 0,005 ligt, is er een roetfilter ingebouwd die aan de voorwaarden voldoet. Ook in dat geval moet u uw wagen registreren.

LEZ in Europa

Heeft het invoeren van een lage-emissiezone nog zin, nu er geknoeid blijkt te zijn met de uitstoot van een aantal voertuigen?

Ja, de lage-emissiezone zal nog steeds zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit. De euronorm houdt rekening met de uitstoot van verschillende stoffen zoals CO (koolstofmonoxide), NOx (stikstofoxide) en fijnstof. Bij oudere dieselvoertuigen is de uitstoot van roet een groot probleem. Dit zijn voertuigen met een lagere euronorm.

De LEZ wil vooral de hoeveelheid roet en fijnstof in de lucht doen dalen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Bij de manipulatie van de testgegevens zijn vooral de waarden van NOx geen correcte weergave van de werkelijke uitstoot. De uitstoot van roet en fijnstof bij oudere dieselvoertuigen is nog steeds slechter dan deze van nieuwe dieselvoertuigen.

Zijn er nog meer steden met een LEZ?

Antwerpen is de eerste stad in België die een LEZ invoert maar in Europa zijn er reeds vele andere steden met een LEZ. Op de website http://urbanaccessregulations.eu/ vindt u alle informatie over de lage-emissiezones in Europa.

In Nederland hebben meerdere steden een 'milieuzone'. In Duitsland zijn er 'Umweltzones'. Voor deze Duitse lage-emissiezones moeten voertuigen beschikken over een geldige sticker. 

Ook grootsteden als Londen en Parijs hebben een lage-emissiezone. Voor de Londense Low Emission Zone moeten voertuigen met een niet-Britse nummerplaat ook verplicht geregistreerd zijn.

Ook steden in Zweden, Denemarken en Italië weren de meest vervuilende voertuigen uit hun stad.

Registratie, vrijstelling en betaling

Mijn toelating loopt ten einde. Hoe vraag ik een verlenging aan?

Heeft u uw aanvraag ingediend via de website?

Dan kan u de toelating tegen betaling verlengen via de 'link e-loket' in de mail met de bevestiging van de goedkeuring van uw vorige aanvraag. U krijgt dan een detailscherm te zien. Op dit scherm ziet u onderaan de knop 'verlengen'.

 • Met de knop 'verlengen' kan u een lopende of vorige toelating verlengen. Alle informatie van de vorige toelating wordt automatisch ingevuld in de nieuwe aanvraag. U hoeft ook geen bewijsstukken meer in te dienen. Uitzondering: als de originele bewijsstukken langer dan 6 maanden geleden werden ingediend, moet u wél opnieuw de bewijsstukken toevoegen.

In de volgende situaties kan u de toelating niet verlengen:

 • Uw voertuig, nummerplaat en/of voertuiggegevens zijn gewijzigd.
 • Er ontbreken voertuiggegevens in de LEZ-databank.
 • Er zijn technische problemen of onderhoudswerken waardoor de LEZ-databank niet toegankelijk is.
 • De originele aanvraag werd langer dan 2 jaar geleden ingediend.

Zijn uw persoonlijke gegevens gewijzigd? Of voldoet uw voertuig niet meer aan de voorwaarden van de originele aanvraag? Dien dan een nieuwe aanvraag in of gebruik de knop 'kopiëren' als deze beschikbaar is.

 • Met de knop 'kopiëren' worden contactgegevens en financiële gegevens overgenomen in een nieuwe aanvraag. Dit is bijvoorbeeld handig als u voor meerdere voertuigen na elkaar een aanvraag moet indienen.

Als u uw aanvraag heeft ingediend met een A-profiel, dan kan u ook via het e-loket op www.antwerpen.be al uw aanvragen raadplegen en verlangen of kopiëren.

Heeft u uw aanvraag ingediend via één van de stadsloketten?

Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen en de nodige bewijsstukken opnieuw aanleveren. U kan een nieuwe aanvraag indienen via deze website met de registratietool. Lees hier hoe u uw toelating online kan aankopen. Hebt u hulp nodig bij het invullen van een aanvraag of hebt u geen computer? Maak dan een afspraak bij één van de stadsloketten.

Dien minstens 10 dagen voor de einddatum van uw huidige toelating een nieuwe aanvraag in zodat uw toegang zeker op tijd in orde is. Zorg ervoor dat de aanvraag volledig en correct is ingevuld en tijdig betaald is.

Ik wil meerdere voertuigen na elkaar registreren. Hoe doe ik dit?

Hebt u al een aanvraag ingediend via de website en wil u nog meerdere voertuigen registreren? Dat kan gemakkelijk met de knop 'kopiëren' in het detailscherm van uw aanvraag.

Het detailscherm van uw aanvraag kunt u oproepen via de 'link e-loket' in de e-mail die u over uw aanvraag ontvangen heeft. Onderaan het scherm vindt u de knop 'kopiëren' terug. Met deze knop kopieert u uw contactgegevens en eventuele betaalgegevens naar een nieuwe aanvraag.

Hebt u een aanvraag ingediend met een A-profiel? Dan kan u, naast de 'link e-loket' in de e-mail, ook via het e-loket op www.antwerpen.be uw detailscherm raadplegen en een aanvraag kopiëren. Hier vindt u ook een overzicht van al uw aanvragen terug.

Wat als er geen euronorm op mijn inschrijvingsbewijs staat?

Staat op uw inschrijvingsbewijs geen euronorm? En staat die ook niet in de databank van de DIV? Dan geldt de datum van eerste inschrijving om te bepalen of uw voertuig de LEZ binnen mag of niet. De datum van eerste inschrijving staat op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig onder rubriek V9. Via deze test kan u dan nagaan of uw wagen de LEZ binnen mag.

Wat als de werkelijke bestuurder op het moment van de inbreuk niet dezelfde persoon is als de titularis van het voertuig?

Het Vlaams decreet van 27/11/2015 vermeldt het volgende:

“Art. 8 § 1 Als een overtreding op de LEZ-reglementering is begaan, wordt vermoed dat die is begaan door de titularis (eigenaar) van de nummerplaat. Dit vermoeden geldt tot het bewijs van het tegendeel, dat door alle wettelijke bewijsmiddelen kan worden geleverd.”

 

De titularis van het voertuig kan de gegevens van de werkelijke bestuurder, die op het moment van de inbreuk met het voertuig reed, laten aanpassen zodat de administratieve geldboete naar de werkelijke bestuurder wordt verstuurd. Dit kan na voorlegging van officiële bewijsstukken. De aanpassing van de gegevens kan aangevraagd worden door zowel een natuurlijk- als  een rechtspersoon.

 

Welke stappen moet de titularis ondernemen om deze gegevens te laten aanpassen?

 

De titularis dient ons binnen de 10 dagen na de verzenddatum van de boete voldoende officiële bewijsstukken op te sturen via volgend e-mailadres: LEZ_overtreding@antwerpen.be.

 

Voor een natuurlijk persoon (particulier) dienen alle volgende bewijsstukken in de e-mail bijgevoegd te worden:

 

· Naam, adres en rijksregisternummer van de werkelijke bestuurder die op het moment van de inbreuk met het voertuig reed (kopie van de identiteitskaart).

· Een getekende verklaring van de werkelijke bestuurder waarin hij/zij erkent de werkelijke bestuurder te zijn geweest op het moment van overtreding.

 

Voor een rechtspersoon (bedrijf) dienen volgende bewijsstukken in de e-mail bijgevoegd te worden:

 

· Verhuurcontract voor huurwagens of officiële loggegevens voor vervangwagens.

· Naam- en adresgegevens van de werkelijke bestuurder op het moment van de inbreuk.

· Verklaring van echtheid van deze gegevens door de rechtspersoon van de firma, gekend in de Kruispuntbank als zaakvoerder of door een gemachtigde met volmacht.

 

Opgelet: Indien niet alle bovengenoemde bewijsstukken binnen de 10 dagen na de verzenddatum van de ‘kennisgeving geldboete’ aangeleverd kunnen worden, moet u de officiële bezwaarprocedure volgen.

 

Is er een verschil voor mensen die in de LEZ wonen of erbuiten?

Wie in de LEZ woont, een dieselvoertuig (euronorm 3 zonder roetfilter) heeft, en recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, komt nog tot en met eind 2019 in aanmerking voor een toelating tegen betaling aan het verlaagde tarief. Vanaf 2020 mogen deze voertuigen enkel nog in de LEZ rijden met een LEZ-dagpas.

 

In welke gevallen kan ik een terugbetaling verwachten?

Goedgekeurde aanvragen van 6 maanden of 1 jaar waarvan minder dan de helft van de looptijd is verstreken, worden voor 50% terugbetaald in volgende gevallen:

 • Uw voertuig is total loss (totaal verlies, perte total) verklaard.
 • De nummerplaat van uw voertuig is geschrapt.
 • verkoopt uw wagen in de lopende periode en koopt een nieuw voertuig dat voldoet aan de algemene toegangsvoorwaarden geldig vanaf 1 januari 2020, dus een diesel euro 5 of benzine euro 2. Het nieuwe voertuig moet ingeschreven zijn op uw nummerplaat op het moment van de aanvraag. 

Toelatingen, registraties of vrijstellingen zijn, zoals vermeld in artikel 4.3 van het Gemeentelijk reglement lage-emissiezone Antwerpen, niet overdraagbaar. Als u uw voertuig doorverkoopt en/of de nummerplaat wijzigt, moet u het voertuig met de nieuwe nummerplaat opnieuw registreren of een nieuwe toelating kopen.

Hoe dient u deze aanvraag in?

 • Stuur uw aanvraag per mail naar lez@antwerpen.be
 • De aanvraag moet ingediend worden door de oorspronkelijke aanvrager van de LEZ-toelating of door de titularis van de nummerplaat, of door hun rechtsopvolger(s).
 • Vermeld het aanvraagnummer van de toelating en de nummerplaat zeker in uw e-mail.
 • Vermeld ook duidelijk de reden waarom u een terugbetaling vraagt en voeg volgende bewijsstukken toe: 
  • bij totaal verlies: bewijs van de verzekering
  • bij schrapping van de nummerplaat: attest van schrapping van de FOD Mobiliteit en verkeer
  • bij verkoop van de wagen: nieuw inschrijvingsbewijs

Waarom komen oldtimers pas vanaf 40 jaar in aanmerking voor een toelating tegen betaling?

De Vlaamse toegangsvoorwaarden bepalen wanneer een voertuig toegang heeft tot een lage-emissiezone. Oude voertuigen stoten relatief veel vervuilende stoffen uit en vallen daarom buiten de categorieën van toegelaten voertuigen. Wel is in de Vlaamse regelgeving voorzien dat de lokale overheid toch toelating kan verlenen aan voertuigen ouder dan 40 jaar.

De stad Antwerpen maakt van die mogelijkheid gebruik om voertuigen ouder dan 40 jaar toelating te verlenen aan verlaagd tarief. Gelijkaardige leeftijdsgrenzen gelden in buitenlandse lage-emissiezones.

Oude voertuigen tussen 25 en 40 jaar vallen niet onder de uitzondering. De officiële leeftijdsgrens voor een oldtimer in België ligt namelijk heel dicht bij de grens voor euronorm 1 (personenwagens: 1 juli 1992). Voor benzinevoertuigen zouden er dan geen restricties zijn, terwijl oude benzinewagens die niet aan euro 1 voldoen ook erg vervuilend zijn.

Hoe wordt de euronorm van mijn voertuig aangepast als ik een betere motor laat plaatsen?

Om een voertuig aan te passen moet u eerst en vooral een akkoord hebben van de constructeur (attest toelating vervangen motor). Daarna moet u via de keuring de homologatieprocedure opstarten (als die met succes is afgerond, krijgt u een gelijkvormigheidsattest emissies motor).

De gegevens van het gelijkvormigheidsattest worden overgenomen op het inschrijvingsbewijs. Als er aanpassingen gebeuren, verandert zowel het gelijkvormigheidsattest als het inschrijvingsbewijs. Op basis hiervan kan u eventueel toch toegang krijgen tot de lage-emissiezone. Hier vindt u meer info.

Wanneer moet ik precies mijn aanvraag indienen?

U kan uw voertuig tot 24 uur na het binnenrijden van de LEZ registreren als:

 • uw voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (voor voertuigen met buitenlandse nummerplaat).
 • uw voertuig in aanmerking komt voor een vrijstelling (voor voertuigen van personen met een handicap)
 • u voor uw voertuig een roetfilter of een betere euronorm wil registreren.

U kan uw voertuig registreren ten laatste de dag vóór u de LEZ inrijdt als:

 • uw voertuig niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, maar u recht hebt op een toelating tegen betaling 

Als u geen recht hebt op een toelating of u bent te laat om nog een toelating te kopen, kan u nog een LEZ-dagpas aankopen op de dag dat u met uw voertuig de LEZ bent binnengereden. Dat kan online of aan een van de LEZ-automaten. De LEZ-dagpas kost 35 euro en is geldig tot 6 uur 's ochtends de dag nadien.

Ik heb vandaag een aanvraag ingediend. Mag ik de LEZ al betreden?

Als u een aanvraag hebt ingediend (en indien nodig ook betaald), is er altijd een verwerkingstijd van 10 dagen. In die 10 dagen kan u de zone op eigen risico betreden. Als de aanvraag is goedgekeurd, zal de toelating ingaan vanaf de aangegeven startdatum. Als de gekozen startdatum in het verleden ligt, geldt de goedkeuring met terugwerkende kracht. Als uw aanvraag wordt afgekeurd en u bent wel binnen de 10 dagen verwerkingstijd de zone binnengereden, dan zal u een boete krijgen. Let er dus zeker op dat u de juiste gegevens doorgeeft.

Let op: de startdatum verschilt per type aanvraag! Bij een toelating tegen betaling is de vroegst mogelijke startdatum de dag na indiening. Voor een gratis registratie of vrijstelling is dat de dag vóór de indiening.

Wat als mijn online betaling mislukt is en ik mijn aanvraag online niet meer kan wijzigen?

Als uw online betaling mislukt is, wordt de status van uw aanvraag in het e-loket 'te betalen (OL)'. Door de mislukte betaling is het systeem geblokkeerd en kan u niet verder met de aanvraag. U moet dan een nieuwe aanvraag indienen.

Hebt u een voertuig dat geïmporteerd werd vanuit het buitenland?

De database van de LEZ baseert zich op de gegevens van DIV (Dienst Inschrijvingen van Voertuigen). Bij inschrijving van het geïmporteerd voertuig in België baseert DIV zich o.a. op het buitenlands kentekenbewijs en gelijkvormigheidsattest. De originele bestanden dient u af te geven aan DIV. Zorg dat u een kopie heeft van de originele documenten.

Waar moet u zeker op letten wanneer u met een geïmporteerd voertuig de LEZ inrijdt?

 • Kijk steeds of er een euronorm vermeld staat op het Belgische kentekenbewijs van het voertuig
  • Indien ja, dan is dit de officiële euronorm voor de LEZ;
  • Indien neen, dan geldt de datum van eerste inschrijving van het voertuig en kan u vervolgens de online checktool gebruiken om na te gaan of uw voertuig de LEZ mag inrijden.
 • Wanneer u vermoedt dat de euronorm op uw Belgische kentekenbewijs niet overeenstemt met de effectieve euronorm, dient u contact op te nemen met DIV voor een eventuele aanpassing. In afwachting van een aanpassing bij DIV kunt u al een correctie bij ons aanvragen met de nodige verplichte bewijsstukken.

In volgende gevallen dient u wel apart een registratie in te dienen:

 • Dieselvoertuigen euro 3 met roetfilter: een roetfilter bij dieselvoertuigen met eurnorm 3 worden niet geregistreerd bij DIV. Deze dient u apart bij ons te registreren via de online tool met de nodige verplichte bewijsstukken.
 • Opgelet, dieselvoertuigen met euronorm 3 mogen vanaf 1/1/2020 de LEZ enkel nog binnen met een LEZ-dagpas

Wat moet ik doen wanneer mijn nummerplaat of andere gegevens met betrekking tot mijn toelating, registratie of vrijstelling wijzigen?

Wanneer u uw voertuig doorverkoopt en/of de nummerplaat wijzigt, dient het voertuig met de nieuwe nummerplaat opnieuw geregistreerd te worden of moet er een nieuwe toelating gekocht worden. Toelatingen, registraties of vrijstellingen zijn, zoals vermeld in artikel 4.3 van het Gemeentelijk reglement lage-emissiezone Antwerpen, niet overdraagbaar.
 

Gebied LEZ

Hoe herken ik de LEZ?

U herkent de LEZ aan deze borden. Dit  verkeersbord zal ook gelden in andere toekomstige lage-emissiezones in Vlaanderen. Deze borden geven aan dat u de LEZ in- of uitrijdt.

Eens u een bord voorbijrijdt, bevindt u zich in de LEZ. Overal waar de LEZ begint, staan ook slimme camera's. Die zoomen in op elke nummerplaat en vergelijken die met de lijst van toegelaten voertuigen. Wanneer een camera een niet-toegelaten voertuig opmerkt, krijgt die een boete thuis toegestuurd. Check daarom altijd uw voertuig vooraleer u de LEZ inrijdt.

Kunnen andere Belgische steden ook een LEZ invoeren?

Dat kan. De Vlaamse LEZ-regelgeving geldt voor heel Vlaanderen. Gent gaat in 2020 een LEZ invoeren. De toelatingsvoorwaarden zullen dezelfde zijn als in Antwerpen. In Mechelen is de LEZ vanaf 2021 van kracht.

Let op: toelatingen tegen betaling voor de LEZ Antwerpen zijn niet geldig in andere steden met lage-emissiezones. Gratis registraties zijn wél geldig in de Vlaamse lage-emissiezones, maar niet in Brussel.

Meer informatie over de invoering van een LEZ in Mechelen vindt u op de website van de stad Mechelen. Voor de invoering in Gent vanaf 2020 kan u terecht op de website van de stad Gent.

Meer informatie over de verschillende lage-emissiezones in Vlaanderen vindt u op de website van LNE.

LEZ in Brussel

Brussel voert een LEZ in vanaf 1/1/2018. Opgelet: de toelatingsvoorwaarden van Antwerpen en  Brussel verschillen doordat Brussel niet onder de Vlaamse regelgeving valt! Het is mogelijk dat uw voertuig in Brussel toegelaten is, maar in Antwerpen niet! Controleer daarom altijd uw voertuig aan de hand van de checktool vooraleer u naar Antwerpen komt!

De grootste verschillen tussen de LEZ in Antwerpen en de LEZ in Brussel in een notendop zijn:

 • Bij invoering zijn de toelatingsvoorwaarden in Brussel enkel van toepassing op dieselvoertuigen. Pas vanaf 2019 zijn er voorwaarden voor benzinevoertuigen.
 • De toelatingsvoorwaarden in Brussel vanaf de invoering tot 2025 vindt u hier.
 • Voertuigcategorieën die in Brussel niet maar in Antwerpen wel aan de toelatingsvoorwaarden moeten voldoen:
  • land- en bosbouwvoertuigen (categorie T )
  • vrachtwagens van meer dan 3.5 ton voor het vervoer van goederen (categorie N2 en N3)
  • kampeerwagens
  • oldtimers met O-plaat die al langer dan 30 jaar in verkeer gesteld zijn (ook buitenlandse) zijn in Brussel vrijgesteld. In Antwerpen mogen enkel voertuigen ouder dan 40 jaar de LEZ binnen mits een toelating tegen betaling.

Meer informatie over de Brusselse LEZ vindt u op www.lez.brussels.

Hoeveel voertuigen mogen binnen in de LEZ?

De raming voor 2016 is dat 75 % van alle voertuigen voldoet aan de LEZ-voorwaarden. Van de overige 25 % mag een deel binnen na registratie. Omdat het wagenpark vernieuwt, zou 85 % van alle voertuigen in 2020 automatisch binnen mogen. De overige 15 % mag dan niet meer binnen of moet een tijdelijke toelating kopen.

Waarom is de LEZ niet groter?

Een LEZ is vooral efficiënt in dichtbevolkte gebieden - het centrum van de stad - en mits een duidelijke afbakening. Dan is de situatie voor iedereen duidelijk.

 • Een kleinere zone heeft veel minder effect op de gezondheid.
 • Een grotere zone is moeilijker te organiseren en te controleren.

 

Waarom ligt de Ring niet in de LEZ?

Het verkeer op de Ring draagt inderdaad bij aan de luchtverontreiniging in Antwerpen. Het stadsbestuur heeft echter geen bevoegdheid over snelwegen en dus ook niet over de Ring. Om het verkeer op de Ring te verminderen en/of milieuvriendelijker te maken voerde de Vlaamse overheid de kilometerheffing voor vrachtwagens in.

De LEZ is bedoeld om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Zo willen we in de eerste plaats vervuilende stoffen als fijnstof en elementair koolstof (roet) terugdringen. Deze uitlaatgassen worden rechtstreeks ingeademd, vooral door zwakke weggebruikers zoals voetgangers en fietsers die zich direct naast de wegen in de zone bewegen. De invoering van de LEZ heeft dus wel degelijk een groot effect op de lokale luchtkwaliteit.

Ik moest een wegomleiding volgen en reed zo door de LEZ met mijn niet-toegelaten voertuig. Wat nu?

Wanneer u door wegenwerken of na een ongeval verplicht bent om een omleiding te volgen die deels door de LEZ loopt (via aangegeven signalisatie of door aanwijzingen van de politie), dan zal u niet beboet worden wanneer u deze wegomleiding correct hebt gevolgd.

Hoe kan ik vanaf de E34 of E17 de P+R op Linkeroever bereiken, zonder door de LEZ te rijden?

Als u vanuit Gent via de E17 naar Antwerpen reist:

 • neem afslag 17-Zwijndrecht richting Zwijndrecht,
 • sla linksaf naar de Pastoor Coplaan,
 • sla rechtsaf naar Dorp Oost/N70,
 • neem op de rotonde de eerste afslag naar de Blancefloerlaan/N70
 • na 150 meter ligt aan uw rechterkant de P&R 'Blancefloer 3'
 • na nog eens 1300 meter liggen de P&R 'Blancefloer 1' en 'Blancefloer 2'.

Als u vanuit Gent via de E34 naar Antwerpen reist:

 • neem afslag 9 - Melsele naar N450 richting Beveren/Melsele
 • sla rechtsaf naar de Melseledijk/N450
 • sla 2500 meter linksaf naar de Grote Baan/N70,
 • na 1700 meter ligt aan uw rechterkant de P&R 'Melsele'
 • neem op de rotonde de derde afslag naar de Beversebaan/N70
 • neem op de volgende rotonde de eerste afslag naar de Blancefloerlaan/N70
 • na 150 meter ligt aan uw rechterkant de P&R 'Blancefloer 3 en na nog eens 1300 meter liggen de P&R 'Blancefloer 1' en 'Blancefloer 2'.

U vindt een plan hier.

Liggen het Sportpaleis en de Lotto Arena in de lage-emissiezone?

Grote delen van de Singel, de Noorderlaan vanaf Kinepolis en een groot deel van de Blancefloerlaan op Linkeroever vallen binnen de lage-emissiezone (LEZ).

Het Sportpaleis en de Lotto Arena zelf liggen niet in de LEZ, maar bevinden zich vlak naast de LEZ. De parkings ‘Slachthuis’, ‘Park Spoor Oost’ en ‘Noordersingel’ liggen wél in de LEZ!
Let op! Het kan zijn dat uw gps een route weergeeft die door de LEZ gaat om het Sportpaleis of de Lotto Arena te bereiken. Dit is afhankelijk van uw vertrekplaats.

Indien u de LEZ per ongeluk binnenrijdt met een niet toegelaten voertuig, dient u een LEZ-dagpas aan te kopen voor middernacht diezelfde dag. De LEZ-dagpas (35€) kan aangekocht worden aan de parkeerautomaten op parking Spoor Oost en op de Slachthuislaan. Zo kan u een administratieve geldboete vermijden van €150.