Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

De meest vervuilende voertuigen mogen de stad niet meer in. Dit zijn oudere diesels en heel oude benzinewagens. De toegangsvoorwaarden zijn strenger voor dieselwagens dan voor wagens die rijden op benzine, aardgas of LPG. Dieselwagens stoten namelijk meer roet en fijnstof uit.

De toelatingsvoorwaarden zullen strenger worden in 2020 ,in 2025 en vanaf 2027. Klik op de tabbladen bovenaan deze pagina om die strengere toelatingsvoorwaarden te bekijken.

De LEZ geldt 7 op 7, 24 op 24 en voor alle voertuigen: personenwagens, kampeerwagens, bestel-en vrachtwagens, landbouwvoertuigen, bussen (hieronder vallen ook toeristische autocars).

Wat is de euronorm?

De euronorm van uw voertuig bepaalt of het nog binnen mag in de LEZ of niet. De euronorm is een Europese milieustandaard waaraan de motor van een voertuig moet voldoen. Hoe hoger de euronorm van een auto, hoe lager de uitstoot van de motor.  

De euronorm van uw auto staat in principe op het inschrijvingsbewijs vermeld onder de rubriek ‘milieuklasse’. Vindt u geen euronorm terug op uw inschrijvingsbewijs? Dan bepaalt de datum van eerste inschrijving of uw voertuig de LEZ in mag rijden of niet.

Hier vindt u per voertuigcategorie de verschillende data van eerste inschrijving en de bijhorende euronorm.

Vanaf 1/2/2017 tot en met 31/12/2019 zijn dit de toegelaten euronormen voor voertuigen op diesel of benzine/LPG/aardgas. In 2020 en 2025 worden de toelatingsvoorwaarden strenger.

Landbouwvoertuigen

Van 1 februari 2017 tot en met 31 december 2019 mogen enkel nog landbouwvoertuigen met emissienorm fase IIIa en hoger de LEZ inrijden. In 2020 en 2025 worden de toelatingsvoorwaarden strenger.

Checken is de boodschap

Doe altijd zeker de online test om zeker te zijn of uw voertuig binnen mag of niet. Zo voorkomt u een boete.

U kan zo ook nagaan of de nodige informatie om uw voertuig toe te laten gekend is in de LEZ-database. Stad Antwerpen en DIV beschikken immers enkel over de informatie vermeld op uw inschrijvingsbewijs. Kijk goed na of u uw voertuig moet registeren (bijvoorbeeld euronorm 3 met roetfilter of een hogere euronorm dan opgenomen in de LEZ-databank).

Deze voertuigen mogen de LEZ binnenrijden tot januari 2020 

Automatisch:

Staat uw wagen met Nederlandse of Belgische nummerplaat in onderstaande lijst en komt uit de checktool een positief antwoord? Dan moet u niets doen, u mag automatisch gratis binnen:

 • benzinevoertuigen en voertuigen op LPG of aardgas met euronorm 1, 2, 3, 4, 5 en 6
 • dieselvoertuigen met euronorm 4, 5 en 6
 • landbouwvoertuigen met emissienorm fase IIIa, IIIb en IV
 • elektrische voertuigen
 • voertuigen op waterstof
 • bepaalde specifieke professionele voertuigen

Na registratie:

 • toegelaten voertuigen (zie lijst hierboven) met een buitenlandse nummerplaat (Nederlandse nummerplaten moeten niet geregistreerd worden)
 • dieselvoertuigen met euronorm 3 met een roetfilter ( Let op: een katalysator is géén roetfilter)
 • voertuigen voor vervoer van personen met een handicap met een speciale parkeerkaart én een aangepaste wagen of recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. 
 • voertuigen voor vervoer van personen met een handicap uitgerust met een rolstoellift die niet vallen onder andere toegangsvoorwaarden voor personen met een handicap
 • voertuigen met een andere euronorm dan opgenomen is in de LEZ-databank. In dit geval moet de euronorm gecorrigeerd worden in de databank.

U moet uw voertuig ten laatste 24 uur na het binnenrijden van de zone registreren. Daarna kan u steeds gratis binnen in de LEZ. U kan online registreren. Bij de verstrenging van de toelatingsvoorwaarden in 2020 en 2025, zal een nieuwe registratie nodig zijn.

Na betaling:

U moet ten laatste 1 dag voor u de LEZ binnenrijdt de toelating aanvragen en betalenBetalingen kunnen voor een dag, een week, een maand, drie maanden, zes maanden of een een jaar. De tarieven verschillen voor personenauto's en vrachtwagens.