Ga naar de checktool

U kan aan de hand van de online checktool heel makkelijk nagaan of uw voertuig beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden van de LEZ. U ziet dan ook of het nodig is om uw voertuig gratis te registreren of niet.

Welke documenten hebt u nodig om uw voertuig te checken?

  • inschrijvingsbewijs van het voertuig
  • Europees gelijkvormigheidsattest

Hoe gaat u te werk?

  1. Neem uw inschrijvingsbewijs bij de hand.
  2. Klik op 'Check hier uw voertuig' in de rechterkolom van deze pagina.
  3. Voer uw volledige nummerplaat en datum van eerste inschrijving in (te vinden onder categorie B).
  4. Met die gegevens zal uw voertuig in de LEZ-databank opgezocht worden. Vul dus zeker de juiste gegevens in. U krijgt direct te zien of u wel of niet bent toegelaten. Het gebeurt dat uw gegevens niet gecontroleerd kunnen worden via de nummerplaatcontrole. Dan moet u de tool verder invullen om te controleren of uw voertuig de LEZ nog binnen mag.

Als u de checktool verder moet doorlopen, vult u de gegevens in zoals genoteerd op het inschrijvingsbewijs om een correct antwoord te krijgen. Enkel de informatie vermeld op uw inschrijvingsbewijs is gekend bij Stad Antwerpen en DIV. Als er bijkomende informatie of bewijsstukken nodig zijn om uw aanvraag te beoordelen, moet u die zelf toevoegen. Na het invullen van uw gegevens ziet u of uw voertuig binnen mag of niet en welke opties u hebt. Deze opties kunnen zijn: