Voertuig voor personen met een handicap

Voertuigen van personen met een handicap die de toegelaten euronorm niet hebben, kunnen in sommige gevallen een uitzondering (Vlaamse vrijstelling) krijgen. Deze uitzondering kan online aangevraagd worden en is gratis. De uitzondering is geldig tot en met 31 december 2019. U zal uw voertuig opnieuw moeten registreren om gratis de LEZ in te mogen na 1 januari 2020. Dan verstrengen immers de toelatingsvoorwaarden voor de LEZ. Meer informatie over wat er verandert na 2020 leest u hier

Op deze pagina vindt u informatie over de uitzondering voor een aangepast voertuig. Klik op de tabbladen hierboven voor informatie over uitzonderingen voor personen met een verhoogde tegemoetkoming en met een rolstoellift.

Komt uw aangepaste voertuig in aanmerking voor een uitzondering?

Uw voertuig komt in aanmerking voor een uitzondering als u:

  • een parkeerkaart hebt voor personen met een handicap
  • uw voertuig aangepast werd aan uw handicap
  • uw voertuig ingeschreven is voor 1 februari 2017.

Komt het voertuig van uw familielid ook in aanmerking voor een uitzondering?

 Ja. Als een familielid zijn of haar voertuig gebruikt om een persoon met een handicap te vervoeren, dan kan u voor dat voertuig een uitzondering aanvragen. Dit familielid moet dan wel op hetzelfde adres ingeschreven zijn als de persoon met een handicap. Per parkeerkaart kan u maar voor één voertuig een uitzondering aanvragen.

Welke bewijsstukken hebt u nodig bij de registratie?

  • uw voertuigpapieren: inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest (of Europees certificaat van overeenstemming)
  • uw parkeerkaart voor personen met een handicap
  • een bewijs van aanpassing van het voertuig aan de handicap: een goedkeuringsattest of individueel goedkeuringscertificaat uitgereikt door de FOD (Federale Overheidsdienst) Mobiliteit of bevoegde overheidsinstantie.
  • Voor een buitenlands voertuig van een familielid van een persoon met een handicap moet een bewijs van domicilie van de titularis van de nummerplaat én van de persoon met een handicap toegevoegd worden aan de aanvraag.

Waar en wanneer moet u de registratie in orde brengen?

Registreer uw voertuig tijdig, en ten laatste 24 uur nadat u de LEZ-zone binnenrijdt. Zo verzekert u zich dat u bij de controle op de lijst van toegelaten voertuigen staat. Als u een betalende toelating nodig hebt, moet u die ten laatste aanvragen 1 dag voor u de LEZ binnenrijdt. 

Lees hier hoe u uw voertuig kan registreren.

Als u uw voertuig niet tijdig registreert en toch de zone binnenrijdt, zal u een boete ontvangen. De registratie is eenmalig en gratis.