Welke voertuigen moet u registreren?

Voertuigen die voldoen aan de toegangsvoorwaarden krijgen zoveel mogelijk automatische toegang. Voor sommige voertuigen gaat dat niet omdat de stad niet over alle gegevens beschikt. Deze voertuigen moet u eerst registreren.

Overzicht van de voertuigen die u moet registreren

Voor de periode tot 1 januari 2020 zal u volgende voertuigen eerst bij de stad Antwerpen moeten registreren, vooraleer ze de lage-emissiezone mogen inrijden:

Opgelet: dieselvoertuigen met euronorm 3/III zijn vanaf 1/1/2020 niet meer toegelaten. U leest hier de normen die van toepassing zijn vanaf 1/1/2020

Waar en wanneer moet u de registratie in orde brengen?

Registreer uw voertuig tijdig, en ten laatste 24 uur nadat u de LEZ-zone binnenrijdt. Zo verzekert u zich dat u bij de controle op de lijst van toegelaten voertuigen staat. Als u een betalende toelating nodig hebt, moet u die ten laatste aanvragen 1 dag voor u de LEZ binnenrijdt. De registratie is eenmalig en gratis.

Een registratie zal toegang geven tot elke lage-emissiezone in Vlaanderen, waaronder de LEZ van Gent. Ze zijn niet geldig in Brussel.  

Lees hier hoe u uw voertuig kan registreren. 

Wat als u uw voertuig niet registreert?

Als u de LEZ binnenrijdt zonder tijdige registratie, komt uw voertuig bij de controle op de lijst van niet-toegelaten voertuigen. Dan volgt dus een administratieve geldboete. De registratie is namelijk verplicht en moet gebeuren binnen de vooropgestelde termijn. De datum van registratie is belangrijk: als u uw voertuig pas registreert nadat u een geldboete hebt ontvangen, zal u de boete toch moeten betalen.