Verbreding Albertkanaal: Metropoolstraat afgesloten vanaf begin september

  • Doorgang onderbroken

Vanaf: Begin september 2019

Tot: Einde 2019

Type: Verbreding Albertkanaal

Situatie: Metropoolstraat volledig afgesloten voor auto- en vrachtverkeer.

Vanaf september 2019 starten de werken voor de verbreding van het Albertkanaal ter hoogte van de Metropoolstraat. Het kanaal wordt hier gemiddeld 15 meter breder. Over een strook van ongeveer 1,1 kilometer wordt ook een nieuwe kaaimuur aangelegd. De werken lopen tot eind 2020.

Hinder en omleidingen

Fase 1: september 2019 – einde 2019

Tijdens fase 1 wordt gewerkt van iets voorbij het kruispunt Kruiningenstraat tot net voorbij het opleidingencenter van VDAB.

  • Metropoolstraat volledig afgesloten voor het verkeer.
  • Het doorgaand verkeer volgt een omleiding via de brug van de Houtlaan, Kanaaldijk en brug van den Azijn.
  • Fietsers kunnen de werfzone passeren.

Fase 2: begin 2020 – einde 2020

Tijdens fase 2 starten de werken iets voorbij het opleidingencenter van VDAB tot aan de Hoogmolenbrug.

Tijdens fase 2 kan het verkeer altijd door, ofwel over de bestaande ofwel over de nieuwe rijweg. Het is mogelijk dat er op bepaalde stukken versmalde rijstroken worden toegepast of dat het verkeer beurtelings wordt geregeld met lichten.