Mobiliteitsoplossingen: inspiratie

Wil u samen met de stad oplossingen zoeken om de verkeersimpact tijdens de grote infrastructuurwerken te verminderen? Hier vindt u alvast een aantal voorbeelden van mogelijke oplossingen die reeds tijdens de workshops met verschillende marktpartijen aan bod kwamen.

Belevering via water

Door een tijdelijk publiek overslagpunt te installeren wordt levering van goederen via het water mogelijk in het noordelijke deel van de stad. Dit project kan op een duurzame manier nieuwe vormen van vervoer introduceren (modal shift).De samenwerking met de stad is cruciaal om bijvoorbeeld de nodige vergunningen te leveren. Bij succes kan er samen met de stad gezocht worden naar een structurele locatie.

P+R

Slim transport van en naar P+R’s (met bijvoorbeeld fietsen, Vans of taxi’s). Dit zou auto's buiten de stad kunnen opvangen en zo de knelpunten in de stad ontlasten. 

Nachtelijke leveringen

Nachtelijke leveringen via stille vrachtwagens kunnen leiden tot minder verkeer overdag (time shift). Samenwerking met de stad is noodzakelijk om bijvoorbeeld reglementen rond levertijden (venstertijden) aan te passen. Na een succesvol pilootproject kan bekeken worden of dit project ook mogelijk is in andere delen van de stad. 

Carpooling

Mensen uit dezelfde wijk (herkomst) of hetzelfde bedrijventerrein (bestemming) meer te laten samenreizen via carpooling zorgt voor minder auto's in het verkeer. 

Publiek afleverpunt

Een publiek afleverpunt voor pakketjes maakt de alevering van pakketten aan particulieren efficiënter. Maatwerken is nodig voor de Antwerpse context. Het concept kan ingevoerd worden op meerdere locaties in de stad.

Gerichte reisinformatie

Gerichte reisinformatie over files en alternatieven routes helpt automobilisten om op andere tijden, langs andere routes en misschien wel met andere vervoersmiddelen te reizen.

Dit zijn maar enkele ideeën. Er zijn zeker nog heel wat andere slimme oplossingen te bedenken. Hebt u vragen? Vul dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.