Vergunning free-floating deelsystemen

Wilt u een free-floating systeem voor deelfietsen, -scooters of -steps uitrollen in Antwerpen? Dan hebt u hier een vergunning voor nodig. Deze maatregel is genomen om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen en een overaanbod aan deelsystemen te vermijden. Verder wordt er ook gekeken of er voldoende capaciteit is bij de opstart voor een goed functioneren.

Hoe?

U vraagt een vergunning aan via het e-formulier op www.ondernemeninantwerpen.be

Voorwaarden

 • U dient een aanvraag in voor de exploitatie van het delen van (e-)fietsen, (e-)bakfietsen, energiezuinige scooters of elektrische steps zonder vast standplaats in de stad Antwerpen.
 • U voldoet aan de voorwaarden van het reglement betreffende de exploitatie van deze deelsystemen (artikel 7 en 12). 
 • U houdt rekening met onderstaande vastgelegde aantallen van voertuigen:
  • Fietsen: min. 100 - max. 1000 per vergunning
  • Elektrische fietsen: min. 50 - max. 700 per vergunning
  • (Elektrische) bakfietsen: min. 5 - max. 35 per vergunning
  • Scooters: min. 40 - max. 500 per vergunning
  • Elektrische steps: min. 100 - max. 1000 per vergunning (binnen de ring max. 500 steps per aanbieder)

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Ondernemen in Antwerpen.