Vergunning free-floating deelsystemen

Wilt u een free-floating systeem voor deelfietsen, -scooters of -steps uitrollen in Antwerpen? Dan hebt u hier een vergunning voor nodig. Deze maatregel is genomen om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen en een overaanbod aan deelsystemen te vermijden. Verder wordt er zo ook gekeken of er voldoende capaciteit is bij de opstart voor een goed functioneren.

Hoe aanvragen?

U vraagt een vergunning aan via dit e-formulier.

Voorwaarden

  • U dient een aanvraag in voor de exploitatie van het delen van (e-)fietsen, (e-)bakfietsen, energiezuinige scooters of elektrische steps zonder vast standplaats in de stad Antwerpen.
  • U voldoet aan de voorwaarden van het reglement betreffende de exploitatie van deze deelsystemen (artikel 7 en 12). 
  • U houdt rekening met onderstaande vastgelegde aantallen van voertuigen:
Vastgelegde aantallen
Type voertuig Min. en max. aantal voertuigen per vergunning
Fietsen 100 - 1000
Elektrische fietsen 50 - 700
(Elektrische) bakfietsen 5 - 35
Scooters 40 - 500
Elektrische step 100 - 1000 (binnen de ring max. 500 steps per aanbieder, cfr. reglement art 12)