Inwoners kunnen een subsidie krijgen om MaaS-apps te gebruiken

Om deelmobiliteit en ‘Mobility-as-a-Service’ (MaaS) in Antwerpen bekender en populairder te maken heeft de stad een subsidiereglement opgesteld. Inwoners kunnen 10% van hun MaaS-abonnement terugkrijgen (tot maximaal 50 euro per maand). Zo wil de stad haar inwoners stimuleren om er meer gebruik van te maken en zich meer op andere manieren te verplaatsen.

b60bfd3f-5b51-4c8e-868a-047fd77e1d1f

Wat is MaaS?

In Antwerpen is er een grote verscheidenheid aan mobiliteitsoplossingen beschikbaar. Dit maakt dat gebruikers veel keuze hebben, maar ook dat het soms een onduidelijk geheel wordt. Het concept MaaS wil dit vergemakkelijken door verschillende mobiliteitsoplossingen aan te bieden in één app. De eindgebruiker krijgt dan via een MaaS-app toegang tot openbaar vervoer, deelfietsen, -scooters, -auto’s en –steps, taxidiensten, DeWaterbus, parkeerfaciliteiten en laadinfrastructuur.

Duwtje in de rug

Inwoners van de stad Antwerpen kunnen vanaf 1 juli gedurende maximaal twee jaar een subsidie krijgen voor gebruik van MaaS-abonnementen. Er gelden daarvoor enkele voorwaarden voor de aanvrager: 

  1. De aanvrager is inwoner van de stad Antwerpen. 
  2. De aanvrager levert uiterlijk bij het begin van de vierde maand na goedkeuring van de subsidieaanvraag de autonummerplaat van zijn eigen wagen in of bezorgt een attest van de werkgever bij inlevering van een salariswagen.
  3. De aanvrager levert uiterlijk bij het begin van de vierde maand na goedkeuring van de subsidieaanvraag een bewonerskaart in die officieel geregistreerd is op zijn/haar naam en domicilie (dit impliceert dat het recht op deze bewonerskaart voor dit gezin op dit adres vervalt zolang de subsidie loopt).
  4. De aanvrager tekent gedurende minstens drie maanden in op minimaal één MaaS-abonnement. Per gezin komen maximaal drie extra MaaS-abonnementen in aanmerking, waarvoor de toekenningsvoorwaarden gelden voor deze subsidieregeling.
  5. De aanvrager neemt minstens één keer per kwartaal deel aan een mini-enquête van de stad Antwerpen, een uitnodiging hiervoor wordt de gebruiker per mail toegestuurd.

Het bedrag van de subsidie wordt bepaald op 10% van het MaaS-abonnement met een plafond van maximaal 50 euro per maand. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2019 en eindigt op 30 juni 2021.

Meer informatie

Meer informatie over hoe de subsidie kan aangevraagd worden en welke MaaS-abonnementen in aanmerking komen, verschijnt vanaf 1 juli op www.slimnaarantwerpen.be. 

 

Op de hoogte blijven? Schrijf u dan snel in op onze nieuwsbrief.