Vanaf 2020 nieuwe toelatingsvoorwaarden voor lage-emissiezone

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe toelatingsvoorwaarden om de lage-emissiezone (LEZ) te mogen binnenrijden. Diesels moeten beschikken over een Euronorm 5 of hoger, wagens op benzine of LPG over een Euronorm 2 of hoger. Met de nieuwe toelatingsvoorwaarden wijzigen ook de voorwaarden voor een tijdelijke toelating. Een uitbreiding van de LEZ komt er voorlopig niet.

3a814e69-6fe3-442b-9877-c2487c5b8878

Strengere toelatingsvoorwaarden vanaf 1 januari 2020

Antwerpen voerde in februari 2017 in de Antwerpse binnenstad en Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ) in. De meest vervuilende wagens mogen hier niet meer rijden. Of een auto de LEZ wel of niet binnen mag, hangt af van zijn Euronorm. De volgende jaren verstrengen de toelatingsvoorwaarden verschillende keren. Op die manier wordt telkens een impuls gegeven voor een verdere verschoning van het wagenpark en zal ook de luchtkwaliteit in Antwerpen verder verbeteren.

Wagens op benzine en LPG moeten vanaf 2020 minstens Euronorm 2 hebben. Deze wagens kwamen eind jaren 90 op de markt. Dieselwagens moeten minstens beschikken over Euronorm 5. Deze wagens kwamen een tiental jaar geleden op de markt. De nieuwe toelatingsvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2020 voor een periode van 5 jaar. Voor 80% van de Belgische wagens verandert er niets door deze verstrenging. Zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en mogen de LEZ automatisch in.

Vanaf 2025 volgen nieuwe verstrengingen. Wagens op benzine of LPG moeten dan minstens voldoen aan Euronorm 3. Voor dieselvoertuigen geldt vanaf dan Euronorm 6 (6a, 6b, 6c of 6d-temp).

Vanaf september 2027 moeten diesels voldoen aan Euronorm 6d. Deze bijkomende verstrenging is een gevolg van de dieselgate-affaire. De autoconstructeurs zijn nog bezig deze nieuwe Euronorm 6d op de markt te brengen. Wie op zoek gaat naar een nieuwe of tweedehandse dieselwagen houdt hier best rekening mee. Voor wagens op benzine of LPG zal de minimumnorm vanaf januari 2028 verstrengen naar Euro 4.

Toelatingsvoorwaarden
  Vanaf 1 januari 2020 Vanaf 1 januari 2025 Vanaf 2027
Diesel: euronorm minstens 5 6 6d vanaf 01/09/2027
Benzine/LPG: euronorm minstens 2 3 4 vanaf 01/01/2028

De Euronorm staat op de meeste inschrijvingsbewijzen onder de rubriek ‘milieuklasse’. Wanneer dat niet het geval is, kan men met de checktool op www.antwerpen.be/LEZ snel nagaan tot wanneer zijn voertuig toegelaten is. 

Registratie en tijdelijke toelating

Belgische en Nederlandse voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen de LEZ automatisch binnen. Voertuigen uit andere landen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden mogen de LEZ in, maar enkel als ze zich binnen de 24 uur na het betreden van de LEZ registreren. Van deze voertuigen beschikt de LEZ-databank niet over de voertuigkenmerken die nodig zijn om automatisch toegang te kunnen geven.

Voor dieselvoertuigen met Euronorm 4 zal het vanaf september mogelijk zijn om tegen betaling een tijdelijke toelating aan te vragen. De tarieven zijn afhankelijk van het soort voertuig en de duur van de toelating. De toelating kan aangevraagd worden voor een week, een maand, 4 maanden of een jaar. De tarieven die worden voorgelegd op de gemeenteraad van april:

  • tussen 30 euro (1 week) en 365 euro (1 jaar) voor een personenwagen.
  • tussen 40 euro (1 week) en 1020 euro (1 jaar) voor kleine bussen en lichte vracht tot 3,5 ton
  • tussen 50 euro (1 week) tot 1450 euro (1 jaar) voor een vrachtwagen of touringcar

De tarieven weerspiegelen de gemaakte administratiekost, de veroorzaakte milieukost en de verkregen uitgespaarde vervangingskost.

Inwoners in de LEZ met een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, hebben recht op een sociaal, verlaagd tarief om met hun voertuig in de LEZ te rijden. Het verlaagd tarief blijft hetzelfde als in de periode 2017-2019. Voertuigen van personen met een handicap kunnen onder een aantal voorwaarden een gratis vrijstelling krijgen.

Een voertuig registreren en een vrijstelling of tijdelijke toelating aanvragen, kan vanaf september 2019.

Uitgebreide communicatiecampagne

De stad start een uitgebreide en langdurige communicatiecampagne om inwoners, bedrijven en bezoekers te informeren over de nieuwe toelatingsvoorwaarden. De campagne start in de loop van april en loopt tot het einde van het jaar. In die periode wordt iedereen geïnformeerd via folders en affiches, websites, advertenties, infosessies en sociale media.

Geen uitbreiding LEZ

De stad heeft geen plannen om tot uitbreiding over te gaan. De stad is overtuigd dat ze met andere maatregelen de luchtkwaliteitsdoelstellingen kan halen. De stad wil in eerste instantie inzetten op de steeds strengere normen van de huidige LEZ, de realisatie van de modal shift doelstellingen van het Toekomstverbond en de bestrijding van roetfilter- en AdBluefraude om overal in de stad de Europese luchtkwaliteitsnormen te halen.

 

 

Op de hoogte blijven? Schrijf u dan snel in op onze nieuwsbrief.