Werken E34 - Kluifrotonde

  • Moeilijke doorgang

Vanaf: 04 Augustus 2019

Tot: 03 Oktober 2019

Type: Wegenwerken

Situatie: Linker rijstrook ingenomen op E34 en versmalde rijstroken.

Vanaf augustus starten de Oosterweelwerken ook op de E34 ter hoogte van het complex Waaslandhaven-Oost waar de nieuwe kluifrotonde zal komen. Deze werf verloopt, net als die op de E17, in verschillende fases.

Hinder en omleidingen

Fase 1: werken aan de middenberm

Ter hoogte van het complex Waaslandhaven-Oost worden tijdens het weekend van 2-4 augustus de signalisatie en wegmarkeringen aangepast voor de eerste fase. 

  • werken aan de middenberm vanaf 5 augustus tot 4 oktober 2019
  • linkerrijstrook in beide rijrichtingen ingenomen
  • pechstrook wordt gebruikt als rijstrook
  • 3 rijstroken worden ook versmald tot 3 meter

In september wordt de verlengde afrit Waaslandhaven-Oost in gebruik genomen. Bestemmingsverkeer dat de op- of afrit waaslandhaven-Oost neemt, moet vanaf dan dus rekening houden met een gewijzigde verkeerssituatie. De bestaande op- en afrit worden tijdelijk verlengd en het kruispunt met de Canadastraat en de Keetberglaan wordt naar het noorden verlegd. Zo kunnen we Waaslandhaven-Oost openhouden tijdens de bouw van het nieuwe complex.

Fase 2: werken aan de zijbermen

  • werken aan de zijbermen van de E34 vanaf 7 oktobertot juni 2020.
  • pechstrook wordt ingenomen door
  • de linkse rijstrook is terug beschikbaar
  • 3 rijstroken worden ook versmald tot 3 meter