Bereikbare stad

De stad maakt alternatieven voor de auto aantrekkelijker. Wanneer minder mensen in de auto stappen om zich te verplaatsen, leidt dat tot minder verkeersdrukte, ongevallen en sluipverkeer. Kortom? Een veiligere, aangename stad.
 
Elke ‘verkeersmodus’ - manier van verplaatsen - heeft zijn eigen nut en plaats in de stad. Wanneer er andere, snellere of efficiëntere ‘modi’ beschikbaar zijn, stappen mensen minder in de auto. De stad zet in op een samenspel van autoverkeer, openbaar vervoer, veilige fietsnetwerken en ook vervoer over het water. Voor bezoekers zal het steeds aantrekkelijker worden om aan de rand van de stad te parkeren in een Park and Ride en verder met het openbaar vervoer of een deelfiets de stad in te komen.
 
De stad heeft zich een doel gesteld met het Masterplan 2020. Daarin staat dat in 2020 de helft van alle verplaatsingen in groot-Antwerpen moet gebeuren met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets. Het Routeplan 2030 voegt daar nog een groot luik aan toe. Dat plan maakt deel uit van het akkoord rond de Oosterweelverbinding en legt vast hoe we van Antwerpen een leefbare en vlot toegankelijke stadsregio maken.

Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid

De burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen hebben een toekomstverbond gesloten dat de leefbaarheid, de mobiliteit én de volksgezondheid ten goede komen.

Met het Routeplan 2030, dat deel uitmaakt van het akkoord, scharen de overheden en burgerbewegingen zich achter verschillende maatregelen die van Antwerpen een leefbare én vlot toegankelijke stadsregio maken. Maar de impact van hun verbond reikt uiteraard veel verder dan het stedelijke niveau.

Wat is het Routeplan 2030?

  • doorgaand en havenverkeer wordt rond de stad geleid via een versterkte R2 en een aan te leggen A102
  • de Antwerpse ring wordt rondgemaakt en ingezet voor stadsregionaal verkeer
  • een ambitieuze modal shift, waarbij gestreefd wordt naar 50% van de verplaatsingen met alternatieve vervoersmodi, en 50% met de wagen
  • de overkapping van de volledige Antwerpse Ring, zoals omschreven in de ambitienota “over de ring”.

Overheden en burgerbewegingen blijven ook samenwerken in een nieuw op te richten Werkgemeenschap.

Meer lezen

Meer informatie over de intendant Alexander D’Hooghe en zijn team kan u terugvinden op de website www.overdering.be