Dankzij Europese steun

Slim naar Antwerpen krijgt Europese steun via het project CIVITAS PORTIS. In dit project werken 33 partners uit vijf havensteden innovatieve en duurzame oplossingen uit om de bereikbaarheid van hun steden en havens te verbeteren. Het project richt zich zowel op personenvervoer als transport en logistiek

Innovatie en kennisdeling centraal

De deelnemende steden zullen de komende jaren regelmatig samenzitten om hun mobiliteitsbeleid te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Op die manier willen ze tot innovatieve en efficiënte oplossingen komen die ook voor andere Europese (haven)steden nuttig zijn. Het CIVITAS PORTIS-project wordt gecoördineerd door de stad Antwerpen en loopt tot augustus 2020. De andere vier deelnemende steden zijn: Aberdeen (Schotland), Triëste (Italië), Klaipeda (Litouwen) en Constanta (Roemenië).

De Antwerpse partners die op het project werken zijn stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen, Provincie Antwerpen, De Lijn, NMBS, BAM en Traject.

Opportuniteit voor onze stad

Het Europese CIVITAS PORTIS-project geeft onze stad de kans om structurele oplossingen te bedenken en uit te werken, samen met steden die geconfronteerd worden met gelijkaardige uitdagingen. CIVITAS PORTIS wil onder andere een merkbare daling realiseren in de verplaatsingstijd van het woon-werkverkeer tussen haven en stad. Ook wordt er ingezet op de integratie en promotie van alternatieve vervoermiddelen. Niet enkel de wisselwerking en samenhang tussen stadscentra en havens vergroot, ook wordt de aandacht gevestigd op economische groei en de aantrekkelijkheid van stedelijke omgevingen. Als trekker van het project verstevigt Antwerpen bovendien haar reputatie op het Europese toneel.

Lees meer over het project op www.civitas.eu en in de brochure. Of bekijk het filmpje hieronder.