Onze partners

Slim naar Antwerpen zet in op de bereikbaarheid van de stad tijdens de verschillende grote infrastructuurwerken die en rond Antwerpen doorgaan sinds het voorjaar 2016. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners die de impact van de werken op het verkeer minimaal willen houden. 

Om de bereikbaarheid van de regio in en rond Antwerpen maximaal te garanderen tijdens de wegenwerken, zetten alle partners in op:

  • een gezamenlijke werfcoördinatie dankzij het impactmanagement dat in 2014 werd opgericht
  • gezamenlijke communicatie via Slim naar Antwerpen
  • signalisatie en bereikbaarheidsinformatie
  • maatregelen om de capaciteit van de wegen te verbeteren ('quick-wins')
  • maatregelen om de doorstroming op het hoofdwegennet te verbeteren
  • maatregelen om de verkeersdruk in de spits te verkleinen
  • de verdere uitbouw van het openbaar vervoer