Vervoerregio Antwerpen: Routeplan 2030

Waarom dit project?

De groeiende mobiliteitsvraag is een belangrijke uitdaging aangezien het mobiliteitssysteem vandaag tegen zijn limieten aanbotst. Vanuit de huidige problematiek wil Vervoerregio Antwerpen haar mobiliteitsbeleid vormgeven voor een verdere economisch vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van de vervoerregio.

Wat gebeurt er?

Visienota

De Vervoerregioraad Antwerpen, waarin de steden en gemeenten van de vervoerregio, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, NMBS en Infrabel samenkomen, heeft op 27 juni 2018 de visienota van het Routeplan 2030 goedgekeurd. Dit is een langetermijnvisie voor het mobiliteitssysteem binnen de 33 gemeenten van de Antwerpse vervoerregio.

Deze visie bevat maatregelen en projecten voor een (multimodale) bereikbaarheid van de gehele regio om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder te bevorderen tot een modal split van 50/50 (maximum 50% van de verplaatsingen per wagen, 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer). In de volgende stappen worden de maatregelen concreter uitgewerkt.

De opmaak van de visienota is tot stand gekomen door de inbreng van de verschillende betrokken steden, gemeenten, mobiliteitsactoren en burgerbewegingen.

Tien gedeelde ambities

De gebruiker staat centraal in Vervoerregio Antwerpen. De reis moet veilig, vlot, betrouwbaar en aangenaam zijn. Dit betekent dat netwerken, knooppunten en mobiliteitsdiensten comfort, kwaliteit en veiligheid moeten bieden. Deze ambitie wordt verder uitgewerkt binnen volgende 10 principes.

Een aanpak in 3 fasen

Er worden drie fasen voorzien voor het opmaken van het Routeplan 2030. Iedere fase levert twee producten op. Met de visienota is de eerste fase voltooid.

  • Fase 1 (jan-jun 2018): Visie vormen
    Producten: visienota, doelstellingen in indicatoren en start analysenota
  • Fase 2: Maatregelen in beeld (jun-dec 2018)
    Producten: nota van maatregelen en werkdocument evaluatiekader
  • Fase 3: Programma opmaken (dec 2018-mei 2019)
    Producten: meerjarenprogramma en einddocument (Routeplan 2030)

Meer info

Alles over Routeplan 2030 en basisbereikbaarheid.

Wie werkt eraan mee?

Vervoerregio Antwerpen bestaan uit Aartselaar, Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Beveren, Boechout, Boom, Borgerhout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Deurne, Edegem, Ekeren, Essen, Hemiksem, Hoboken, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Kruibeke, Lier, Lint, Malle, Merksem, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wilrijk, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel, Zwijndrecht, Vlaanderen, NMBS, provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Daarnaast werken ook Ademloos, aMT, Aqualiner, BAM, Dept. MOW, Dept. Omgeving, De Lijn, Fietsersbond, Gruunrant, Lenora, MLSO, NSV, NMBS, Port of Antwerp, provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, Ringland, stRaten-generaal, UNIZO, VAB, Voetgangersbeweging en VOKA mee.