Beatrijslaan: werken op het fietspad en toegang fietserstunnel kant Galgenweel

  • Doorgang onderbroken

Vanaf: 05 Juni 2019

Tot: Einde werken Oosterweel Linkeroever

Type: Wegenwerken

Situatie: Beatrijslaan: werken op het fietspad en toegang fietserstunnel kant Schelde

De werfweg loopt ter hoogte van de brug op de Beatrijslaan over het fietspad en over de noordwestelijke toegangsweg tot de fietserstunnel. Voor de veiligheid worden deze afgesloten van begin juli tot het einde van de Oosterweelwerken. Je rijdt om via een oversteekplaats en het zuidelijke fietspad. Bij laden en lossen vanaf de aanmeerlocatie sluiten we voor de veiligheid ook een deel van het zuidelijke fietspad op de Beatrijslaan af. Ook daar is een veilige oversteekplaats voorzien. De fietstunnel kan bereikt worden via de zuidwestelijke toegangsweg.

De aanleg van de oversteekplaatsen gebeurt vanaf 6/06 tot begin juli. De aannemer start ter hoogte van Burchtse Weel en werkt vervolgens richting Kennedytunnel.

Waarom deze werken

De aannemer legt een netwerk van werfwegen aan en bouwt een aanmeerlocatie op de Schelde ter hoogte van de Beatrijslaan. Bouwmaterialen voor de Oosterweel Linkeroever worden via deze aanmeerlocatie en de werfwegen naar de werf gebracht, zo verminderen we de impact van het werfverkeer op het lokaal verkeer. Bepaalde werfwegen kruisen of lopen gedeeltelijk over fietspaden. Voor de veiligheid van de fietsers worden ze  tijdelijk afgesloten en voorzien van veilige omleidingen.

Meer informatie

Meer info over deze werken kan u hier terugvinden op de website van Oosterweel Linkeroever.