Fruithoflaan: aanleg fietspad

  • Moeilijke doorgang

Vanaf: 09 Januari 2019

Tot: 29 Augustus 2019

Type: Wegenwerken

Situatie: Kruispunt Fruithoflaan-Flor Alpaertsstraat-Robert Bossaertsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.

Op 10 januari zijn de aanleg van een nieuw fietspad op de middenberm van de Fruithoflaan van start gegaan. Ook de kruispunten en oversteekplaatsen worden mee heraangelegd. Tegen de zomer van 2019 zijn de werken klaar.

Hinder en omleidingen

Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd in verschillende fases.  

Fase 4 - kruispunt Fruithoflaan-Oogststraat-Berchemboslaan  - tot 8 juli 2019

  • Het kruispunt is tijdens afgesloten voor doorgaand verkeer.
  • Voor bewoners en handelaars wordt de Fruithoflaan voor en na het kruispunt tijdelijk tweerichtingsverkeer voorzien.
  • Tijdens de werken op de kruispunten zijn de betrokken zijstraten niet bereikbaar vanop de Fruithoflaan, er is lokaal een omleiding voorzien.
  • Deze fase loopt van 11 juni tot begin juli

Volgende fases

Voorlopige vervolgtiming:

  • De aannemer is in bouwverlof van 8 tot 29 juli 2019.
  • Daarna volgen er nog werken van de Oogststraat tot Sint-Theresiastraat en aan de kruispunten met de Sint-Theresiastraat en Grotesteenweg.
  • De werken aan het kruispunt met de Grotesteenweg zullen doorgaan in de maand augustus, dra er een juiste startdatum gekend is kan u deze hier terugvinden.

De timing en het verloop van de werken blijft altijd afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

Waarom deze werken

Om het comfort en de veiligheid van de fietsters in de Fruithoflaat te verhogen wordt er een nieuw fietspad aangelegd in de middenberm van de straat. Dit fietspad maakt deel uit van de Districtenroute, een fietsroute die de verschillende districten met elkaar verbindt. 

Om de doorstroming van het verkeer op de Fruithoflaan te garanderen, komt er een dubbelrichtingsfietspad centraal in de groene middenberm. De stad behoudt hierbij maximaal het aantal waardevolle bomen in de straat. 

Voetgangersoversteken worden veiliger door de rijbaan plaatselijk te versmallen naar één rijstrook. Door de aanleg van het fietspad in de middenberm, blijft het autoverkeer wel over 2 x 2 rijstroken beschikken tussen de kruispunten. Ook het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.

Meer informatie

Alle informatie over het nieuwe ontwerp voor de Fruithoflaan kan u terugvinden om de website van het district Berchem.