Fruithoflaan: aanleg fietspad

  • Moeilijke doorgang

Vanaf: 09 Januari 2019

Tot: 27 Juni 2019

Type: Wegenwerken

Situatie: Fruithoflaan - één rijstrook beschikbaar in elke richting.

UPDATE: Tijdens de paasvakantie (8 tot 22 april) is de Fruithoflaan één tot twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Jos Ratinckxstraat.

Op 10 januari zijn de aanleg van een nieuw fietspad op de middenberm van de Fruithoflaan van start gegaan. Ook de kruispunten en oversteekplaatsen worden mee heraangelegd. Tegen de zomer van 2019 zijn de werken klaar.

Hinder en omleidingen

Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd in verschillende fases.  

Aangepaste Fase 2 - Middenberm en het kruispunt Robert Bossaertstraat

Fase 2 wordt opgesplitst in twee delen. De opgegeven data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, het verkrijgen van een signalisatievergunning en het weer.

Fase 2b - van 8 april tot einde mei

Er wordt gewerkt aan het kruispunt van de Fruithoflaan met de Jos Ratinckxstraat en aan de tussen de Jos Ratinckxstraat en de Roderveldlaan.

  • Tijdens de paasvakantie (8 tot 22 april) is de Fruithoflaan één tot twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Jos Ratinckxstraat.
  • Voor bewoners en handelaars in dit deel van de Fruithoflaan wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer voorzien.
  • Tijdens de werken op de kruispunten zijn de betrokken zijstraten niet bereikbaar vanop de Fruithoflaan, er is lokaal een omleiding voorzien.

De rode pijl geeft aan waar er tweerichtingsverkeer toegelaten is voor lokaal verkeer tijdens de paasvakantie.

Volgende fases

In een volgende fase worden nog de onderstaande delen aangepakt:

  • middenberm en het kruispunt met de Flor Alpaertsstraat
  • middenberm en het kruispunt met de Oogststraat
  • de aansluiting met de Grote Steenweg

Waarom deze werken

Om het comfort en de veiligheid van de fietsters in de Fruithoflaat te verhogen wordt er een nieuw fietspad aangelegd in de middenberm van de straat. Dit fietspad maakt deel uit van de Districtenroute, een fietsroute die de verschillende districten met elkaar verbindt. 

Om de doorstroming van het verkeer op de Fruithoflaan te garanderen, komt er een dubbelrichtingsfietspad centraal in de groene middenberm. De stad behoudt hierbij maximaal het aantal waardevolle bomen in de straat. 

Voetgangersoversteken worden veiliger door de rijbaan plaatselijk te versmallen naar één rijstrook. Door de aanleg van het fietspad in de middenberm, blijft het autoverkeer wel over 2 x 2 rijstroken beschikken tussen de kruispunten. Ook het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.

Meer informatie

Alle informatie over het nieuwe ontwerp voor de Fruithoflaan kan u terugvinden om de website van het district Berchem.