Fruithoflaan: aanleg fietspad

 • Moeilijke doorgang

Vanaf: 09 Januari 2019

Tot: 27 Juni 2019

Type: Wegenwerken

Situatie: Fruithoflaan - één rijstrook beschikbaar in elke richting.

UPDATE: Op 11 maart start de twee fase van de werken. Hieronder kan u de aangepast timing en fasering van de werken terugvinden.

Op 10 januari zijn de aanleg van een nieuw fietspad op de middenberm van de Fruithoflaan van start gegaan. Ook de kruispunten en oversteekplaatsen worden mee heraangelegd. Tegen de zomer van 2019 zijn de werken klaar.

Hinder en omleidingen

Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd in verschillende fases.  

Aangepaste Fase 2 - Middenberm en het kruispunt Robert Bossaertstraat

Fase 2 wordt opgesplitst in twee delen. De opgegeven data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, het verkrijgen van een signalisatievergunning en het weer.

Fase 2a - vanaf 11 maart tot begin april

Er wordt gewerkt aan de aansluiting van de Fruithoflaan met de Roderveldlaan.

 • Geen doorgaand verkeer van de Fruithoflaan naar de Roderveldlaan mogelijk
 • Voor bewoners en handelaars van Fruithoflaan 99 tot 107 wordt dit deel van de straat tijdelijk tweerichtingsverkeer gemaakt aan de zijde van de oneven huisnummers
 • Fietsers volgen de omleiding voor het lokaal verkeer of gaan te voet langs de werf.
 • Alle huizen en handelaren blijven bereikbaar tijdens de werken.
 • De bussen van De Lijn blijven de omleiding via de Berchemboslaan volgen. Er komr een tijdelijke bushalte in de Berchemboslaan, vlak aan de Fruithoflaan. Meer info vindt u hier.

De rode pijl geeft aan waar er tweerichtingsverkeer toegelaten is voor lokaal verkeer.

Fase 2b - van begin april tot einde mei

Er wordt gewerkt aan het kruispunt van de Fruithoflaan met de Jos Ratinckxstraat en aan de tussen de Jos Ratinckxstraat en de Roderveldlaan.

 • Er is terug doorgaand verkeer mogelijk op de Fruithoflaan
 • Het verkeer dat de Fruithoflaan wil oversteken maakt gebruik van het vernieuwde kruispunt aan de Roderveldlaan.
 • Tijdens de paasvakantie (8 tot 22 april) is de Fruithoflaan één tot twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Jos Ratinckxstraat.
 • Voor bewoners en handelaars in dit deel van de Fruithoflaan wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer voorzien.
 • Tijdens de werken op de kruispunten zijn de betrokken zijstraten niet bereikbaar vanop de Fruithoflaan, er is lokaal een omleiding voorzien.

De rode pijl geeft aan waar er tweerichtingsverkeer toegelaten is voor lokaal verkeer tijdens de paasvakantie.

Volgende fases

In een volgende fase worden nog de onderstaande delen aangepakt:

 • middenberm en het kruispunt met de Flor Alpaertsstraat
 • middenberm en het kruispunt met de Oogststraat
 • de aansluiting met de Grote Steenweg

Waarom deze werken

Om het comfort en de veiligheid van de fietsters in de Fruithoflaat te verhogen wordt er een nieuw fietspad aangelegd in de middenberm van de straat. Dit fietspad maakt deel uit van de Districtenroute, een fietsroute die de verschillende districten met elkaar verbindt. 

Om de doorstroming van het verkeer op de Fruithoflaan te garanderen, komt er een dubbelrichtingsfietspad centraal in de groene middenberm. De stad behoudt hierbij maximaal het aantal waardevolle bomen in de straat. 

Voetgangersoversteken worden veiliger door de rijbaan plaatselijk te versmallen naar één rijstrook. Door de aanleg van het fietspad in de middenberm, blijft het autoverkeer wel over 2 x 2 rijstroken beschikken tussen de kruispunten. Ook het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.

Meer informatie

Alle informatie over het nieuwe ontwerp voor de Fruithoflaan kan u terugvinden om de website van het district Berchem.