Groenenborgerlaan Wilrijk

  • Doorgang onderbroken

Vanaf: 14 Januari 2018

Tot: 28 Maart 2019

Type: wegenwerken

Situatie: Groenenborgerlaan op verschillende momenten onderbroken tijdens de werkuren

UPDATE: Op 5 februari hervatten de werken in de zones 8 en 9b is wordt de straat terug afgesloten in deze zones.

De Groenenborgerlaan krijgt, tussen de Prins Boudewijnlaan en de Sneeuwbeslaan, nieuwe fietspaden aan beide kanten van de straat. Naast de aanleg van fietspaden worden ook de rijweg, het voetpad en, waar nodig, de middenberm vernieuwd.

Zowel de nuts- als hoofdwerken werken op de Groenenborgerlaan in verschillende fases. Zodra ze een fase hebben afgewerkt, starten ze de werken aan de volgende fase.

Verloop van de werken

De werken worden uitgevoerd in de richting van de Prins Boudewijnlaan naar de Sneeuwbeslaan.

  • De hoofdwerken starten met de aanpassingen op de middenberm.
  • De Groenenborgerlaan wordt telkens in één deelsegment en in één rijrichting afgesloten voor alle verkeer tijdens de werkuren (tussen 7.00 en 17.00 uur).  In de avond is de rijbaan terug open.
  • Tijdens de werken geldt er een gefaseerd parkeerverbod in de Groenenborgerlaan. De aannemer voorziet steeds het maximaal mogelijk aantal parkeerplaatsen.
  • De aannemer garandeert zo goed en vaak mogelijk de toegang tot garages en opritten. Het is echter mogelijk dat garages of opritten tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. De aanneemer waarschuwt daar tijdig voor via een aparte infobrief.

Fasering van de werken

Tijdens de volgende fases werkt de aannemer aan het voet- en fietspad.

  • Zone 9b: Vanaf het middenbermeiland tot aan de rotonde. Vanaf eind januari breekt de aannemer de rijweg uit en legt hij het nieuwe fietspad, veiligheidsstrook en plantvak aan.
  • Zone 8: tussen de Beukenlaan en de rotonde: Vanaf eind januari breekt de aannemer de rijweg uit en legt hij het nieuwe fietspad, veiligheidsstrook en plantvak aan.

De timing is afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden.

Kijk hier voor alle info over deze werken.

Districtenroute

De Districtenroute ligt tussen de Ring en de Krijgsbaan (R11) en loopt van Petroleum Zuid door Hoboken, Wilrijk, Berchem, Mortsel, Borgerhout, Deurne, Schoten en Merksem tot aan de Luchtbal. 

De stad Antwerpen, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de districten leggen op het bestaande traject in 2017 en 2018 een aantal ontbrekende fietsvoorzieningen aan. Het volledige overzicht kan u hier terugvinden.