Heraanleg Guldenvliesstraat in Berchem

 • Doorgang onderbroken

Vanaf: 18 Maart 2018

Tot: 28 Maart 2019

Type: Nutswerken en wegenwerken

Situatie: Guldenvliesstraat afgesloten voor auto- en fietsverkeer

Op 19 maart 2018 is de heraanleg van de Guldenvliesstraat in Berchem gestart. In november en december 2018 gaat de aannemer verder met de aanleg van de nieuwe tramsporen. Een deel van deze werken gebeurt ’s nachts.

Hinder en omleidingen

 • Fase 1 (afgelopen): Voorbereidende werken nacht van maandag 19 op dinsdag 20 maart: aanleg van een tijdelijke spoorwissel in de Cuperus- en Stanleystraat. 
 • Fase 2 (afgelopen): dinsdag 27 maart de werken starten eerst aan de kant van de even huisnummers. Aan de andere kant van de weg rijdt de tram. Deze werken lopen tot augustus.
 • Fase 3 (afgelopen): aanpassen van tijdelijke wissels en bovenleiding tram. 
 • Fase 4: alle werken aan de zijde van de oneven huisnummers, van Stanleystraat tot Burgemeester E. Ryckaertsplein. 
 • Fase 5: verwijderen van tijdelijke wissels en aanpassen bovenleiding tram. 
 • Fase 6: afwerken bovenbouw en asfaltering.

Bereikbaarheid tijdens de werken

 • Voetgangers kunnen steeds de woning bereiken
 • De straat wordt tijdens de werken volledig afgesloten voor het auto- en fietsverkeer.
 • De inritten naar garages zijn tijdens de werken niet toegankelijk voor auto’s.

Nachtwerken

Om het tramverkeer overdag zo weinig mogelijk te hinderen, wordt er soms ’s nachts gewerkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de werken aan de tijdelijke tramwissels en de aanleg van de nieuwe tramsporen. Mogelijk ondervinden buurtbewoners geluidshinder.

Momenteel staan er geen nachtwerken gepland. Het verloop van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele onvoorziene situaties. 

Openbaar vervoer tijdens de werken

 • Enkel tram   blijft door de straat rijden. Hij rijdt om de 10 minuten en tijdens de spits om de 6 minuten. Aan café Bazaar in de Cuperusstraat krijgt hij tijdelijk een extra halte.
 • Ook bus   blijft rijden, maar niet door de Guldenvliesstraat, hij volgt een omleiding. De haltes Cuperus, Zurenborg en Lamorinièrestraat worden daarom tijdens de werken niet bediend.
 • Tram   wordt beperkt tot het traject Hoboken – Groenplaats. De tram komt dus niet langer aan het station Antwerpen-Berchem of verderop aan Silsburg.
 • De tijdelijke pendeltram tussen het station Antwerpen-Berchem en Sint-Pietersvliet rijdt niet meer.

Waarom deze werken?

In de nieuwe aanleg worden comfortabele materialen gebruikt: asfalt voor de rijweg en betontegels voor de voetpaden. Er komt ook meer ruimte voor fietsers: aan weerszijden van de sporen komen fietscomfortstroken van ongeveer 1,40 meter breed. Waar mogelijk worden extra fietsbeugels geplaatst. De rijweg wordt verbreed van 6,18 meter naar 6,35 meter, zodat er minder conflicten zijn tussen fietsers enerzijds en bussen/auto’s anderzijds. 

Meer informatie

Meer informatie over deze werken kan u hier terugvinden.