Heraanleg Schriek en Lodewijk Andersonstraat

  • Omleiding lokaal verkeer
  • Doorgang onderbroken

Vanaf: 03 Maart 2019

Tot: Februari 2020

Type: Heraanleg

Situatie: Schriek en Lodewijk Andersonstraat afgesloten voor alle verkeer

Hinder en omleidingen

De werken verlopen in 7 fasen. Sommige fasen lopen ongeveer samen om de hinder te beperken.

Fase 1: 04 maart tot 12 juli 2019

Doorgaand verkeer op de Schriek over de brug kan gewoon door. De Schriek naast de brug kant Mariaburg en een deel van de Lodewijk Andersonstraat (onder de brug) is afgesloten voor alle verkeer. De Lodewijk Andersonstraat loopt dood op de werf, net zoals de Edward Caertsstraat die tijdelijk dubbelrichting wordt. Er is plaatselijk een omleiding voorzien via de Frans Standaertlei en de Nijverheidslei of via de korte Bist en de Willy Staeslei. Bewoners kunnen altijd hun woning bereiken via houten platen.

De fietsenstalling onder de brug wordt verwijderd. Er komt een tijdelijke fietsenstalling ter hoogte van Lodewijk Andersonstraat 11.

Fase 2: augustus tot oktober 2019

Er wordt gewerkt aan het kruispunt aan de kant van Mariaburg. De Statiestraat is dan terug open, de overweg van de Weerstandersstraat is nog open. Meer informatie volgt.

Fase 3: augustus tot november 2019

Er wordt gewerkt aan het kruispunt aan kant Ekeren-centrum. Meer informatie volgt.

Fase 4 en 5: augustus tot oktober 2019

De noordzijde en de zuidzijde van de brug worden aangepakt. Meer informatie volgt.

Fase 6: oktober 2019 tot februari 2020

Er wordt gewerkt in de Schriek aan kant Ekeren-centrum. De Statiestraat is open, de overweg aan de Weerstandersstraat is gesloten. Meer informatie volgt.

Fase 7: december 2019 tot februari 2020

Er worden nutswerken uitgevoerd aan de gracht aan de Lindehoeve. Meer informatie volgt.

Waarom deze werken

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de stukken Schriek die naar de spoorweg lopen en onder de brug. De hele straat wordt ook een fietsstraat. De kruispunten aan beide kanten van de brug worden aangelegd als verkeersplateau. District Ekeren zal onder andere het wegdek op de brug aanpakken. 

Het kruispunt tussen Schriek, Edward Caertsstraat, Schepersveldlei en Lodewijk Andersonstraat krijgt een nieuwe inrichting alsook het deel van Schriek tussen de Edward Caertsstraat en Lodewijk Andersonstraat.

Meer informatie

U vindt steeds de meest recente informatie op de website van het district Ekeren.