Heraanleg Terbekehofdreef

  • Moeilijke doorgang

Vanaf: Februari 2019

Tot: Najaar 2021

Type: Heraanleg

Situatie: Rioleringswerken vanaf de Struisbeek tot aan de Terbekehofdreef

Hinder en omleidingen

Voorbereidende werken: maart 2019

Vanaf maart start de aannemer met enkele aanpassingswerken waaronder het wegnemen van de rotonde en de middenberm aan het kruispunt Moerelei en Groenstraat. Verkeer ondervindt hierdoor lokaal hinder en volgt een omleiding.

Fase 1: april tot en met september 2019

De aannemer start met de werken op de privégronden vanaf de Struisbeek tot aan de Terbekehofdreef. Vanaf de Struisbeek voert hij rioleringswerken uit. Vanaf Isvag legt hij daar ook het warmtenet bij aan.

Fase 2: mei 2019 tot en met voorjaar 2021

Terbekehofdreef (oneven zijde)

De aannemer werkt aan de oneven zijde van de Terbekehofdreef. Er is in de Terbekehofdreef enkel verkeer mogelijk komende van N177 richting Moerelei. Er loopt een omleiding via de A12 en de Moerelei. De werken worden opgedeeld in twee deelfases en duren in totaal 11 maanden:

  • Vanaf N177 tot net voor kruispunt Elektronicalaan.
  • Van net voor kruispunt Elektronicalaan tot Moerelei.

Terbekehofdreef (even zijde) en Dynamicalaan

De aannemer werkt aan de even zijde van de Terbekehofdreef en in een eerste deel van de Dynamicalaan. Er is in de Terbekehofdreef enkel verkeer mogelijk van de N177 richting Moerelei. De werken worden opgedeeld in twee deelfases en duren in totaal 12 maanden:

  • Vanaf N177 tot voor kruispunt Elektronicalaan. Zodra de werken in deelfase 2a1 afgewerkt zijn, kan de aannemer starten in deze deelfase. 
  • Van net voor kruispunt Elektronicalaan tot Moerelei. Zodra de werken in deelfase 2a2 afgewerkt zijn, kan de aannemer starten in deze deelfase.

Fase 3: begin 2021 tot en met voorjaar 2021

De Moerelei wordt afgesloten voor verkeer. Bewoners en bedrijven op de Moerelei blijven zo goed mogelijk bereikbaar.

Fase 4: voorjaar 2021 tot en met zomer 2021

De Dynamicalaan wordt afgesloten voor verkeer. Bedrijven op de Moerelei blijven zo goed mogelijk bereikbaar.

Fase 5: najaar 2021

Tijdens een vijfde fase graaft de aannemer een bufferbekken in de weilanden naast kasteel Hof ter Beke.

Waarom deze werken?

Vanaf maart 2019 wordt de Terbekenhofdreef, de Dynamicalaan, de Fotografielaan en de Moerelei deels of helemaal heraangelegd. De heraanleg voorziet in de volgende aanpassingen:

  • Een nieuwe riolering
  • Aanleg van een warmtenet in opdracht van Isvag.
  • Nieuwe voet- en fietspaden
  • Nieuwe rijweg

Meer informatie

U vindt steeds de meest recente informatie op de website van de stad Antwerpen. U kan zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief door een mail te sturen naar de wijkoverleg.wilrijk@antwerpen.be.