Hoogmolenbrug: hinder door voorbereidende nutswerken

  • Doorgang onderbroken

Vanaf: 03 Februari 2019

Tot: 25 Maart 2019

Type: Nutswerken

Situatie: Hoogmolenbrug enkel verkeer mogelijk van Schoten naar Deurne/Wijnegem

Via de Hoogmolenbrug wordt er een gasleiding en kabeldistributie over het Albertkanaal geleid. De brug wordt echter over enkele jaren afgebroken en vervangen. De leiding en kabels zullen daarom onder het Albertkanaal door getrokken worden via een spectaculaire boring die start ter hoogte van de Korte Braamstraat.

Hinder en omleidingen

Onderboring Albertkanaal

Grote hinder Hoogmolenbrug van 4 februari 2019 tot 26 maart 2019.

  • Tijdens deze periode kan je via de Hoogmolenbrug Schoten enkel uitrijden. In de Deurnesteenweg (tussen Hoogmolenbrug en Bisschoppenhoflaan) wordt namelijk één weghelft richting Wijnegem ingenomen als werfzone.
  • Het verkeer van Deurne/Wijnegem naar Schoten volgt een omleiding via de Brug van den Azijn (Deurnsebaan) of via de brug van de Houtlaan
  • Voor fietsers en voetgangers blijft het steeds mogelijk om de Hoogmolenbrug in beide richtingen te gebruiken.

Waarom deze werken

Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. De beperkte hoogte en breedte onder de bruggen zorgt alleen voor problemen. Daarom worden in de toekomst de bruggen verhoogd en het kanaal verbreed op sommige plaatsen.

Meer informatie

De laatste informatie over deze werken kan u terugvinden op de website van de gemeente Schoten.