Kabelwerken ELIA zuidelijke Singel

 • Moeilijke doorgang

Vanaf: 13 November 2018

Tot: 19 December 2019

Type: Nutswerken

Situatie: Verkeershinder op de zuidelijke Singel, tussen de D'Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat.

UPDATE: Vanaf midden maart 2019 werkt Elia in de parkeerstroken langs de Singel (R10) en de Uitbreidingstraat tussen de Kielsevest en café ‘Memories’. 

Elia is in november 2018 gestart met kabelwerken langs de zuidelijke Singel, tussen de D'Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat. De werken wordt opgedeeld in verschillende delen om de hinder te beperken.

Hinder en omleidingen

Kabeldeel 6 - Nieuw zuid - D'Herbouvillekaai

Vanaf 7 januari tot eind maart 2019 graaft Elia een open sleuf in de bermen van D’Herbouvillekaai ter hoogte van de kaaimuur. De werken lopen tot einde maart 2019.

Hinder op  D'Herbouvillekaai vanaf januari 2019

 • Het verkeer moet hier over versmalde rijstroken. 
 • Ter hoogte van de Kennedytunnel moet het verkeer beurtelings over één rijstrook (tussen februari en einde maart)
 • Ter hoogte van de werken geld er een parkeerverbod langs beide kanten van de kaai.
 • Voetgangers en fietsers kunnen steeds de werken passeren.

Heraanleg Kaaiweg Zuid

Samen met deze nutswerken start eveneens de heraanleg van dit deel van de zuidelijke kaaiweg. Deze werken lopen in de eerste fase gelijk met de kabelwerken. Meer info over deze werken kan u hier terugvinden.

Kabeldeel 3 - tussen parking ‘Memories’ en Wezenberg

Van midden maart tot eind juni 2019 legt Elia haar hoogspanningskabels aan in een open sleuf in de parkeerstrook van de Uitbreidingstraat. Dit heeft enkele gevolgen voor de verkeerssituatie ter hoogte van de werfzone: 

 • Een aantal parkeerplaatsen aan de kant van de Singel zullen tijdens de werken tijdelijk verdwijnen. 
 • Het verkeer via de Uitbreidingstraat wordt tijdens de werken herleid tot een versmalde rijstrook. 
 • De bedrijven ter hoogte van de werfzone blijven bereikbaar.
 • Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder ter hoogte van de werfzone. 

Een aantal parkeerplaatsen zullen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Want Elia legt haar kabels in de parkeerplaatsen om de impact van haar werken op het verkeer te beperken. In kabeldeel 3 zijn dit: 

 • De parkeerplaatsen op de parking aan café Memories.
 • De parkeerplaatsen langs Uitbreidingstraat ter hoogte van de werfzone. 
 • Een aantal parkeerplaatsen op de parking aan de Bronstraat. 

Kabeldeel 4 - tussen Wezenberg en Kielsevest

Op de P+R Desguinlei zullen een aantal parkeerplaatsen langs de kant van de Singel tijdelijk niet beschikbaar zijn. Elia legt haar kabels in deze parkeerplaatsen om de impact van haar werken op het verkeer te beperken. De werken lopen van april t.e.m. augustus 2019.

Fasering volgende kabeldelen

Hieronder op het kaartje kan u de locatie en vermoedelijke timing van alle kabeldelen terugvinden.  Per kabeldeel organiseert ELIA telkens een infomarkt voor de omliggende bedrijven en bewoners.

Waarom deze werken

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt een dubbele ondergrondse kabelverbinding aan tussen de bestaande hoogspanningsstations Petrol en Zurenborg, respectievelijk aan de D'Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat in Antwerpen. De dubbele kabelverbinding vervangt een bestaande verbinding en versterkt het elektriciteitsnet in Antwerpen. De werken starten in november 2018 ter hoogte van Nieuw Zuid en vanaf februari 2019 wordt er gewerkt langs de Singel (R10). Het project wordt opgedeeld in verschillende delen om de hinder te beperken.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website ww.elia.be/petrol-zurenborg.be waar u zich ook kan inschrijven op de digitale nieuwsbrief over het project.