Kabelwerken ELIA zuidelijke Singel

  • Moeilijke doorgang

Vanaf: 13 November 2018

Tot: 19 December 2019

Type: Nutswerken

Situatie: Verkeershinder op de zuidelijke Singel, tussen de D'Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat.

Elia is in november 2018 gestart met kabelwerken langs de zuidelijke Singel, tussen de D'Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat. De werken wordt opgedeeld in verschillende delen om de hinder te beperken. Eind 2019 zijn alle werken uitgevoerd.

Hinder en omleidingen

  • Een aantal parkeerplaatsen langs de Singel zijn tijdens de werken ingenomen. 
  • Op de Singel, richting zuid, is er één rijstrook beschikbaar voor het verkeer.
  • Op de P+R Desguinlei zullen een aantal parkeerplaatsen langs de kant van de Singel tijdelijk niet beschikbaar zijn.
  • Het verkeer via de Uitbreidingstraat wordt tijdens de werken herleid tot een versmalde rijstrook. 
  • De bedrijven ter hoogte van de werfzone blijven bereikbaar.
  • Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder ter hoogte van de werfzone. 

Fasering volgende kabeldelen

Hieronder op het kaartje kan u de locatie en vermoedelijke timing van alle kabeldelen terugvinden.  Per kabeldeel organiseert ELIA telkens een infomarkt voor de omliggende bedrijven en bewoners.

Waarom deze werken

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt een dubbele ondergrondse kabelverbinding aan tussen de bestaande hoogspanningsstations Petrol en Zurenborg, respectievelijk aan de D'Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat in Antwerpen. De dubbele kabelverbinding vervangt een bestaande verbinding en versterkt het elektriciteitsnet in Antwerpen. De werken starten in november 2018 ter hoogte van Nieuw Zuid en vanaf februari 2019 wordt er gewerkt langs de Singel (R10). Het project wordt opgedeeld in verschillende delen om de hinder te beperken.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website ww.elia.be/petrol-zurenborg.be waar u zich ook kan inschrijven op de digitale nieuwsbrief over het project.