Italiëlei: werken tussen de Violierstraat en de Noorderplaats

  • Moeilijke doorgang

Vanaf: 22 Oktober 2017

Tot: 30 September 2019

Type: Wegenwerken

Situatie: Werken tussen de Violierstraat en de Noorderplaats

Woensdag 21 november verhuist de werfzone op de Italiëlei naar de gevels tussen de Cassiersstraat en de Ellermanstraat. De nieuwe hoofdrijbaan gaat dan in gebruik. Fietsers blijven op het tijdelijk fietspad op de trambaan. Dit heeft gevolgen voor het verkeer rond de Atheneumwijk en het Sint-Jansplein.

Hinder en omleidingen

  • De Goudbloemstraat, Olijftakstraat en Houwerstraat blijven afgesloten.
  • In de volgende straten zal ook geen verkeer naar de Italiëlei meer mogelijk zijn: Geulinckxstraat, Van Aerdstraat, De Waghemakerestraat en de Duboisstraat. Dit geldt voor alle verkeer, dus ook voor fietsers. De straten blijven uiteraard bereikbaar voor bewoners via de Van de Wervestraat.
  • De Ellermanstraat blijft enkelrichting inrijdend vanuit de Italiëlei.
  • De Cassiersstraat wordt terug dubbelrichting.
  • De Vondelstraat blijft enkelrichting inrijdend vanuit de Italiëlei.
  • De Violierstraat blijft enkelrichting uitrijdend naar de Italiëlei.
  • Autoverkeer op de Italiëlei rijdt over de nieuwe definitieve hoofdrijweg.
  • Fietsverkeer rijdt dubbelrichting op de nieuwe trambaan

Meer informatie

U vindt steeds de meest recente informatie op de website van de Noorderlijn.