Heraanleg Kaaiweg Zuid

 • Moeilijke doorgang

Vanaf: 11 November 2018

Tot: 19 December 2019

Type: Wegenwerken

Situatie: Aanleg tijdelijke rijweg, verkeer in beide richting blijft steeds mogelijk.

Kaaiweg Zuid, de weg langs de Gerlachekaai, Ledeganckkaai en D'Herbouvillekaai, is aan vernieuwing toe. Vanaf maandag 12/11 starten de werken aan het deel tussen de Verviersstraat en Nieuw Zuid (tot net voor de Kennedytunnel).

De werken starten in november 2018 en gebeuren in verschillende fases. De werken eindigen in het najaar van 2019. 

Hinder en omleidingen

Fase 1: De Gerlachekaai, tussen de Verviersstraat en de Van der Sweepstraat.

Vanaf 7 januari 2019

 • Start rioleringswerken en aanleg rijweg, fiets- en voetpaden
 • Kruipunt Namenstraat afgesloten, omleiding via Van der Sweepstraat.

Hinder

 • Het auto-en fietsverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.
 • Werken lopen tot eind juni 2019

Fase 2: De Ledeganckkaai en d’Herbouvillekaai.  

Vanaf 26 november 201 

 • Aanleg tijdelijke rijweg

Vanaf 7 januari 2019

 • Na de kerstvakantie starten rioleringswerken van noord naar zuid.
 • In april 2019 wordt de rijweg vernieuwd.
 • Vanaf mei worden de voetpaden en het fietspad aangelegd.
 • De werken eindigen in het najaar van 2019.

Hinder

 • Het verkeer blijft mogelijk in beide richtingen en Nieuw Zuid blijft bereikbaar.

Fase 3: kruispunt Van der Sweepstraat.

In deze laatste fase worden rioleringswerken uitgevoerd op grote diepte. Hiervoor is nog geen exacte timing gekend.

Werken Elia vanaf januari

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start midden oktober met kabelwerken langs de zuidelijke Singel, tussen de D'Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat. In een eerste fase zorgen deze werken voor geen verkeerhinder.

Van begin januari tot einde maart starten de werken op de D’Herbouvillekaai, hier moet het verkeer over versmalde rijstroken. Vanaf februari tot einde maart moet het verkeer ter hoogte van de Kennedytunnel beurtelings over één rijstrook. Meer informatie over deze werken kan u hier terugvinden.

Waarom deze werken

De werken kaderen in de heraanleg van de Scheldekaaien. Om tot één geheel te komen wordt het toekomstige profiel van de Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Nieuw Zuid doorgetrokken tot net voor de Kennedytunnel.

Meer informatie

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de werken aan de Scheldekaaien? Schrijf u in op de nieuwsbrief Onze Kaaien.