Kabelwerken Scheldelaan

  • Moeilijke doorgang

Vanaf: 05 Juni 2018

Tot: 30 Mei 2019

Type: Nutswerken

Situatie: Enkele rijstroken ingenomen

Hinder en omleidingen

Alle fietspaden en -oversteken volledig opengesteld

Sinds vrijdag 21 december 2018 zijn de fietsoversteken aan de hoofdingang van PSA en de garage van PSA opengesteld. Onder de sluizen zijn het fietspad en de verschillende fietsoversteken volledig klaar. Dit betekent dat fietsers opnieuw over het fietspad van de rechterarm van het sluizencomplex kunnen rijden. Het wegdek van de rechterarm van het sluizencomplex blijft voorlopig afgesloten voor het verkeer.

Eén rijstrook in juiste rijrichting ter hoogte van Bayer Agriculture 

De aannemer heeft de mofput van de kabelverbinding ter hoogte van Bayer Agriculture opgevuld en een nieuwe onderlaag in asfalt aangelegd. Op maandag 4 februari werd dit gedeelte van de Scheldelaan opnieuw gedeeltelijk opgesteld. Het verkeer beschikt ter hoogte van Bayer Agriculture opnieuw over één rijstrook in de juiste rijrichting.

Aanleg toplaag tussen Vesta Terminal en sluizencomplex in weekend 8 maart 

Op vrijdagavond 8 maart 20 uur starten de werken om een nieuwe toplaag en wegmarkeringen aan te brengen tussen Vesta Terminal en het sluizencomplex. De werken duren tot maandagochtend 11 maart 5 uur. Tijdens deze periode zal het verkeer op de Scheldelaan enkel richting Antwerpen kunnen rijden. De bedrijven Bayer Agriculture, Vesta Terminal, Oiltanking, het Havencentrum en Lillo-dorp blijven vanuit beide richtingen bereikbaar. Alle verkeer dat onder de sluizen vertrekt, kan gedurende dit weekend enkel naar het zuiden wegrijden. 

In maart 2019 aanleg van toplaag wegdek tussen Bayer Agriculture en sluizencomplex

Wanneer de onderlaag van het nieuwe wegdek ter hoogte van de kabelverbinding aan Bayer Agriculture is opgebouwd, zal de aannemer in maart 2019 de toplaag in asfalt van het wegdek aanleggen en de wegmarkeringen aanbrengen tussen Bayer Agriculture en het sluizencomplex. Volgens de huidige planning is het einde van deze werken voorzien in april 2019.

Waarom deze werken?

Elia legt een dubbele 150kV verbinding 2000² Alu aan tussen de hoogspanningsposten Lillo en Noordland op de Scheldelaan. Tegelijktertijd wordt ook een optische vezel aangelegd.

Meer informatie

U vindt steeds de meest recente informatie op de website van Elia.