Herinrichting Krijgsbaan (R11) in Mortsel

  • Doorgang onderbroken

Vanaf: 04 Juni 2019

Tot: Voorjaar 2020

Type: Heraanleg

Situatie: Eenrichtingsverkeer

De Krijgsbaan (R11) in Mortsel wordt heraangelegd, vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan.  De voorbereidende nutswerken starten vanaf 5 juni. De hoofdwerken voor de aanleg van de riolering en de nieuwe weginfrastructuur starten vanaf 12 augustus.

Hinder en omleidingen

Voorbereidende nutswerken vanaf 5 juni

Het verkeer op de Krijgsbaan kan in beide richtingen blijven doorrijden, maar moet wel rekening houden met een versmalde doorgang ter hoogte van de werfzone. Alle woningen blijven bereikbaar via corridors en loopbruggetjes. 

  • Voetgangers hebben altijd doorgang, maar moeten ter hoogte van de werfzone oversteken en hun weg verderzetten via het voetpad aan de overkant van de weg.
  • Fietsers volgen van 3 tot 28 juni een lokale omleiding via de achterliggende straten aan de noordkant van de Krijgsbaan. Vanaf 29 juni kunnen zij weer gewoon via de Krijgsbaan, langs de werfzone.
  • Om het autoverkeer op de Krijgsbaan steeds in beide richtingen langs de werfzone te kunnen laten rijden, gaan de betonblokken in de middenberm weg. Er zal bovendien ook een snelheidsbeperking van 30 km/u gelden.

De Cantecroylaan en Neerhoevelaan zijn door de nutswerken afgesloten van de Krijgsbaan van 5 tot 21 juni. Lokaal verkeer kan deze straten bereiken via de Drabstraat. De Grotenhof is afgesloten van 1 tot 12 juli. In deze periode zal in de straat tijdelijk verkeer in twee richtingen toegelaten zijn, zodat bewoners hun woning kunnen bereiken via het Stadsplein.

Hoofdwerken vanaf 12 augustus

Voetgangers en fietsers kunnen de werken op de Krijgsbaan steeds in twee richtingen passeren via een afgeschermde doorgang rond de werkzone of via het fietspad aan de zijde van de Krijgsbaan waar niet gewerkt wordt. Tijdens de volledige duur van de werken geldt er eenrichtingsverkeer op de Krijgsbaan. Autoverkeer op de Krijgsbaan richting Borsbeek kan de werken voorbijrijden over een versmalde rijstrook. Verkeer in de richting van Wilrijk volgt een omleiding. Tijdens de werken geldt een verbod voor vrachtverkeer om van de Krijgsbaan naar de Heirbaan en Drabstraat te rijden. Vrachtverkeer (uitgezonderd vergunninghouders) moet daarom tijdens de volledige duur van het project de omleiding via de E313 en R1 volgen. Omdat de doorgang via de Drabstraat verhinderd is, past De Lijn tijdens fases 1 en 4 de dienstregeling van haar bussen aan. U kijkt de dienstregeling van uw lijn tijdens deze fases best na op www.delijn.be.

Fase 1: 12 tot 25 augustus 2019

In fase 1 is de doorgang van de Krijgsbaan naar de Heirbaan in beide richtingen volledig afgesloten en loopt de omleiding richting Wilrijk via de E313 en Antwerpse Ring. De Heirbaan is dan enkel bereikbaar via de Liersesteenweg en Drabstraat.

Fase 2: 26 augustus - december 2019

Tijdens fase 2 wordt gewerkt aan de Krijgsbaan tussen de Heirbaan en de Fortstraat en blijft de rijrichting naar Borsbeek open voor autoverkeer. Bovendien is de toegang tot de Heirbaan dan weer toegankelijk. Verkeer in de richting van Wilrijk kan dan omrijden via de Heirbaan, Drabstraat en Liersesteenweg/Statielei (N10).

Tijdens het weekend van 30 augustus tot 1 september werkt de aannemer aan een doorsteek van de riolering dwars onder de Krijgsbaan, ter hoogte van de Neerhoevelaan. De Krijgsbaan is dat weekend volledig afgesloten. Autoverkeer volgt in beide richtingen de omleiding via de Heirbaan, Drabstraat en N10.

Fase 3: januari - eind maart 2020

Er wordt gewerkt aan het kruispunt Fortstraat en Krijgsbaan tussen Fortstraat en Eggestraat. Tijdens deze fase blijft de rijrichting naar Borsbeek open voor autoverkeer. Verkeer in de richting van Wilrijk kan dan omrijden via de Heirbaan, Drabstraat en Liersesteenweg/Statielei (N10).

Fase 4: één zondag in voorjaar 2020

In fase 4 legt de aannemer tenslotte de toplaag asfalt aan. De projectzone is daardoor één zondag volledig afgesloten. Alle verkeer volgt de omleiding via de E313 en R1.

Waarom deze werken?

De verkeersveiligheid van alle weggebruikers wordt verhoogd, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Tegelijk legt Waterlink in samenwerking met Aquafin een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan.

Meer informatie

U vindt steeds de meest recente informatie op de website van AWV. Daar kan u zich eveneens inschrijven op de nieuswbrief.