Vernieuwing wegdek Noorderlaan (N180) in haven: werken starten 23 april

  • Doorgang onderbroken

Vanaf: 22 April 2019

Tot: einde mei

Type: Wegenwerken

Situatie: Noorderlaan: afgesloten tussen het kruispunt met de Treurenborg en Donk Molenbergnatie richting Antwerpen

Vanaf dinsdag 23 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de vernieuwing van het wegdek van de Noorderlaan (N180) in de haven van Antwerpen. Er zal op twee plaatsen gewerkt worden: tussen het kruispunt met de Treurenborg en Donk Molenbergnatie, en vanaf de Ekersesteenweg over een afstand van ongeveer 400 meter in de richting van het noorden.

Hinder en omleidingen

Werken tussen Treurenborg en Donk Molenbergnatie

Om de hinder te beperken, vernieuwen we de weg in twee helften. Eerst pakken we de rijstroken richting Antwerpen aan, vervolgens de rijstroken richting de R2. Zo blijft er steeds één rijstrook over voor het verkeer. Omdat er bij de vorige werken op de Noorderlaan tussen de Muisbroeklaan en Treurenborg file ontstond op de A12 met een terugslag tot op knooppunt Antwerpen-Noord (E19), is beslist om bij de aankomende werken de toegelaten rijrichting om te draaien. 

  • Verkeer van Antwerpen richting de R2 via de N180 kan blijven rijden.
  • Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via de A12 of via Treurenborg-Zomerweg.
  • Deze laatste route is ook geschikt voor de havenvoertuigen die niet via de A12 mogen rijden.
  • Ook De Lijn kan via deze korte omleiding de gebruikelijk dienstregeling aanhouden.

Werken ter hoogte van complex Ekeren

De werken ter hoogte van het complex Ekeren worden in twee dagen uitgevoerd en zullen dus slechts kortstondig hinder veroorzaken. Verkeer kan ook steeds langs de werf passeren, zij het dat verkeer komende van Noorderlaan en Ekeren (N114) elk op 1 rijstrook langs de werfzone moet rijden. Verkeer dat de Noorderlaan wil blijven volgen, rijdt aan het einde van de werfzone via een tijdelijke doorsteek door de middenberm terug naar het daartoe voorziene vak.

Waarom deze werken

Het wegdek van de Noorderlaan (N180) is op sommige plaatsen erg versleten. Van halverwege het kruispunt met de Treurenborg tot aan Donk Molenbergnatie wordt het wegdek grondig vernieuwd. De onderfundering en fundering worden opgebroken en opnieuw aangelegd. Daarna voorzien we een nieuwe asfaltlaag en brengen we nieuwe wegmarkeringen aan. Ook ter hoogte van het complex Ekeren wordt het wegdek vanaf de Ekersesteenweg in de richting van het noorden aangepakt. Hier is de herstelling minder ingrijpend en wordt voornamelijk de toplaag vernieuwd.

Meer informatie

De meest actuele informatie over de werken is steeds te vinden op www.wegenenverkeer.be/antwerpen. Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de werken.