Onderhoud tramsporen Gitschotellei

  • Moeilijke doorgang

Vanaf: 25 Februari 2019

Tot: 27 Juni 2019

Type: Onderhoudswerken

Situatie: Rijstrook of parkeerstrook ingenomen, zijstraten kort afgesloten

Hinder en omleidingen

Er wordt tijdens de werken een rijstrook of parkeerstrook ingenomen als werfzone. De zijstraten worden kortstondig voor maximum 1 week afgesloten. Het voet- en fietspad in de langsrichting blijft altijd beschikbaar. Tram   blijft in dienst en buslijn   (Bikschotelaan – Karel de Preterlei) wordt tijdelijk omgeleid.

Fase 1: 26 februrari tot en met 26 maart (afgelopen)

Fase 2: 27 maart tot en met 19 april (afgelopen)

Fase 3: 23 april tot en met 30 juni 

23 april tot en met 10 mei

Het kruispunt van de Gitschotellei met de Bikschotenlaan is onderbroken. De beweging van en naar de Karel De Preterlei blijft wel mogelijk. U kan omrijden via de Bloemistenlaan of de Lodewijk Van Berckenlaan.

27 mei tot en met 7 juni

De Gitschotellei is in beide richtingen beschikbaar tussen de Bikschotenlaan en de Cruyslei. De kruispunten met de Jakob Smitsstraat en de Vosstraat zijn onderbroken.

30 mei tot en met 2 juni

De Gitschotellei is enkelrichting tussen de Bikschotenlaan en de Cruyslei richting Cruyslei.

11 juni tot en met 28 juni

De Gitschotellei is enkelrichting tussen de Bouwhandelstraat en de Karel de Preterlei richting Karel de Preterlei. het kruispunt aan de kant van de Spillemansstraat en de De Leescorfstraat is afgesloten. Er loopt een omleiding via de Lodewijk Van Berckenlaan. Het kruispunt van de Gitschotellei met de Bikschotenlaan/Karel De Preterlei is onderbroken voor bewegingen van en naar de Bikschotenlaan. Op de Gitschotellei blijft wel verkeer mogelijk (alternerend met verkeerslichten).

Waarom deze werken?

De Lijn voert onderhoudswerken uit op de tramsporen van de Gitschotellei. Het ballastbed wordt vernieuwd, de railniveau’s worden gecorrigeerd en er wordt grindgazon aangelegd. De tramsporen zelf worden over een beperkte lengte ter hoogte van de Bikschotelaan vervangen.