Tijdelijke werfweg bouw park and ride Linkeroever

  • Moeilijke doorgang

Vanaf: 20 Augustus 2018

Tot: 01 Juli 2021

Type: Wegenwerken

Situatie: Aanleg tijdelijke op- en afrit voor werfverkeer op R1 voor bouw park and ride Linkeroever.

Op maandag 20 augustus 2018 starten de voorbereidende werkzaamheden aan de P+R  Linkeroever. Op de R1 – ten zuiden van de Blancefloerlaan – wordt een tijdelijke op- en afrit aanlegt voor werfverkeer. Met deze rechtstreekse toegang vermijden we bijkomende verkeersdrukte op de lokale wegen van Linkeroever en Zwijndrecht.

Verkeershinder

Tijdens de aanleg van de tijdelijke op- en afrit neemt de aannemer de pechtstrook in op de R1. (zie plan ❶). We verwachten weinig verkeershinder tijdens deze werken. 

Vanaf 7 september zal de tijdelijke op- en afrit in gebruik genomen worden. Om het werfverkeer toe te laten vlot in te voegen vanop de bouwplaats op de E17 zal bijkomend 1 rijstrook ingenomen worden vanaf de oprit ten zuiden van de Blancefloerlaan (zie plan ❷). Voor het gewone verkeer blijft 1 rijstrook beschikbaar. Om de doorstroming vlot te laten verlopen wordt de maximumsnelheid op dit stuk ring beperkt tot 70 km per uur. 

Waarom deze werken?

Om de fundering van de P+R te maken, moet de aannemer in de maand september voorbereidende grondwerken uitvoeren. We verwachten dat er gemiddeld 50 vrachtwagens per dag van en naar de werf rijden. De rechtstreekse toegang tot de bouwplaats moet voorkomen dat zwaar verkeer voor extra hinder op de lokale wegen zorgt. De tijdelijke op- en afrit komt op de R1 ten zuiden van de Blancefloerlaan te liggen.