Werken Oosterweel op E17

 • Moeilijke doorgang

Vanaf: 28 Februari 2019

Tot: 30 Juli 2020

Type: Heraanleg

Situatie: De pechstrook is niet beschikbaar.

De voorbereidende werken voor Oosterweelwerken op Linkeroever starten 1 maart op de E17. In een eerste fase, die loopt tot begin mei, zal de impact voor het verkeer beperkt zijn. Tijdens de tweede en de derde fase, die duren tot aan de zomer van 2020, wordt er meer hinder verwacht. In een volgende fase wordt het volledige wegdek op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West vervangen.

Hinder en omleidingen

Fase 1: maart - april 

Tussen de op- en afrittencomplexen 16 Kruibeke en 17 Zwijndrecht wordt gedurende 2 maanden in beide richtingen gewerkt aan de zijbermen van de autosnelweg. De pechstrook is hierdoor niet beschikbaar. Deze werken hebben weinig impact op de weggebruikers en gebeuren in 2 deelfases.

Fase 1a: 1 tot en met 29 maart

Waar wordt er gewerkt?

 • E17 tussen complex 16 Kruibeke en complex 17 Zwijndrecht 
 • Oprit Kruibeke richting Antwerpen - strook van 500 meter
 • Oprit Zwijndrecht richting Gent - strook van 600 meter

Wijzigingen voor het verkeer?

 • Versmalde opritten met een snelheidslimiet van 50 km/uur 
 • Versmalde rechterrijstrook ter hoogte van de werfzone 
 • Geen pechstrook in werfzone

Fase 1b: 30 maart tot en met 3 mei

Waar wordt er gewerkt?

 • E17 tussen complex 16 Kruibeke en complex 17 Zwijndrecht  
 • Zuidzijde strook van 450 meter
 • Noordzijde strook van 600 meter

Wijzigingen voor het verkeer?

 • Versmalde rechterrijstrook ter hoogte van de werfzone
 • Geen pechstrook in werfzone

Fase 2: mei tot en met juni - werken op de middenberm E17

De aannemer werkt gedurende 2 maanden op de middenberm van de E17 tussen het op- en afrittencomplex 16 Kruibeke tot Antwerpen-West. De linkerrijstrook wordt in beide rijrichtingen ingenomen door de werf. De pechstroken worden gebruikt als rijbaan. Zo kunnen we het aantal rijstroken behouden. De rijstroken zijn lokaal versmald en hier geldt een snelheidslimiet van 70 km/uur. Er worden eveneens pechhavens voorzien.

Fase 3: vanaf juli 2019 gedurende 1 jaar - werken langs de pechstroken E17

Vanaf juli 2019 tot de zomer van 2020 wordt gewerkt aan de zijkanten van de E17 waarbij de pechstroken volledig worden ingenomen. Het verkeer rijdt aan 70 km/uur over versmalde rijstroken. Er worden pechhavens voorzien.

In een volgende fase wordt het volledige wegdek op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West vervangen. Daarover volgt nog meer informatie wanneer beschikbaar.

Waarom deze werken

De Oosterweelverbing maakt de Antwerpse Ring volledig rond. Het doel is voor minder files, minder ongevallen en een betere leefkwaliteit te zorgen in Antwerpen. 

Langs de E17 worden de funderingen gebouwd voor 8 meter hoge geluidsschermen die tussen Kruibeke en Antwerpen-West komen. In de middenberm bouwt de aannemer de pijlers voor de tijdelijke keerbrug in Kruibeke en portieken voor dynamische verkeerssignalisatie, om de verkeersveiligheid tijdens de werken te waarborgen. In een volgende fase wordt het volledige wegdek op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West vervangen.

Meer informatie

U vindt steeds de meest recente informatie op de website van de Oosterweelverbinding. Hebt u nog vragen over de Oosterweelwerken? Loop dan even binnen in het infopunt op Linkeroever.