Herstellingswerken Sint-Pietersvliet

  • Doorgang onderbroken

Vanaf: 07 April 2019

Tot: 25 April 2019

Type: Onderhoudswerken

Situatie: Sint-Pietersvliet afgesloten voor verkeer komende van de Scheldekaaien

Vanaf maandag 8 april voert de aannemer herstel­lings­werken uit op de Sint-Pieters­vliet. Vanaf dan is het niet mogelijk om de straat in te rijden vanaf de Kaaien.

Hinder en omleidingen

  • Verkeer richting kaaien blijft mogelijk tijdens de werken.
  • Sint-Pieters­vliet inrijden vanaf de Kaaien gaat niet.
  • Er is een omleiding voorzien via de Brouwers­vliet, Falconrui en de Huikstraat.
  • Geen hinder voor het tramverkeer

Lokaal verkeer

Bewoners van de Sint-Paulus­plaats en gebrui­kers van de ondergrondse parking in het Tolhuis hebben nog toegang tot het plein en de parking. Ter hoogte van de Lange Schippers­kap­pel­straat komt er een doorsteek zodat bewoners via de achter­zijde van het Tolhuis naar de Sint-Paulus­plaats kunnen rijden. Langs deze weg is ook de parking bereik­baar. Het stuk Sint-Pieters­vliet achter het Tolhuis wordt daarom tijdelijk tweerich­ting.

De werken duren in totaal 3 weken: 2 weken werken en 1 week uitharden.

Lees meer over deze werken.