Heraanleg Straalstraat en Toekomstlaan

  • Doorgang onderbroken

Vanaf: 10 Maart 2019

Tot: Eind 2019

Type: Wegenwerken

Situatie: Toekomstlaan en kruispunt Straalstraat onderbroken voor alle verkeer.

UPDATE: Tijdens het bouwverlof, van 15/07 tot 4/08, is het kruispunt van de Toekomstlaan met de Straalstraat tijdelijk open voor lokaal verkeer.

Op 11 maart zijn de rioleringswerken in de Toekomstlaan aan de kant van Schoten van start gegaan. Op 11 juni volgen de werken op het kruispunt met de Straalstraat en de heraanleg van de Straalstraat zelf.

Hinder en omleidingen

Fase 2 - Rioleringswerken Toekomstlaan Merksem en kruispunt Straalstraat

In de tweede fase wordt er gewerkt op het kruispunt met de Straalstraat en in het eerste deel van deToekomstlaan. Op 1 september is deze fase klaar.

  • Toekomstlaan grondgebied Schoten onderbroken voor alle verkeer
  • Toekomstlaan grondgebied Merksem enkel bereikbaar voor plaatselijk verkeer
  • Omleiding doorgaand verkeer in beide richtingen via Deurnsebaan, Bredabaan, Oudebareellei, Eethuisstraat, Eduard Steursstraat, Kruiningenstraat, Metropoolstraat, Vaartkaai.
  • Fietsers volgen de omleiding via de Glasstraat, Vaartkaai, Metropoolstraat en Pletterijstraat.
  • Voetgangers: kunnen steeds de werf passeren
  • Toegang bedrijven: in onderlinge afspraak met de aannemer
  • Tijdens het bouwverlof wordt het kruispunt tijdelijk verhard met steenslag zodat lokaal verkeer het kruispunt kan gebruiken.

Fase 3 - Heraanleg Straalstraat

Deze werken starten in september 2019 en duren ongeveer 3 maanden. In de Straalstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Aan de bebouwde zijde komt een breder voetpad. De rijweg wordt vernieuwd in asfalt en er komt een dubbelrichtingsfietspad in rode asfalt aan de zijde van de Brug van den Azijn.

  • Verkeer volgt de omleiding via Toekomstlaan - Jozef Cogelslei - Metropoolstraat - Vaartkaai.

Waarom deze werken

In de Straalstraat en de Toekomstlaan worden de rioleringen en de huisaansluitingen vernieuwd. Er komt een gescheiden rioolstelsel dat ervoor zorgt dat regenwater en huisafvalwater in aparte rioolbuizen wordt opgevangen en afgevoerd. De weg in de Toekomstlaan wordt daarna in de oorspronkelijke staat hersteld. In de Straalstraat, tussen de Toekomstlaan en de Vaartkaai, wordt de weg heringericht na de rioleringswerken. 

Meer informatie over deze werken

Alle informatie over deze werken kan u terugvinden op de website van het district Merksem.