Heraanleg Straalstraat en Toekomstlaan

  • Doorgang onderbroken

Vanaf: 10 Maart 2019

Tot: Eind 2019

Type: Wegenwerken

Situatie: Toekomstlaan onderbroken voor alle verkeer.

Op 11 maart starten de eerste rioleringswerken in de Toekomstlaan aan de kant van Schoten. Nadien volgen de werken op het kruispunt met de Straalstraat en de heraanleg van de Straalstraat zelf.

Hinder en omleidingen

Fase 1 - Rioleringswerken Toekomstlaan in Schoten

In een eerste fase wordt er gewerkt in de Toekomstlaan tussen de gemeentegrens en de Maurits Luyckxstraat, inclusief het kruispunt. Deze fase neemt een 3-tal maanden in beslag.

  • Toekomstlaan onderbroken voor alle verkeer
  • Autoverkeer: omleiding via Straalstraat – Vaartkaai – Metropoolstraat – Jozef Cogelslei
  • Fietsers: omleiding via Straalstraat – Vaartkaai – Metropoolstraat – Pletterijstraat
  • Voetgangers kunnen steeds de werf passeren, ook alle huizen blijven steeds bereikbaar
  • Toegang bedrijven: sommige bebrijven zijn bereikbaar via een alternatieve toegang in Metropoolstraat

Fase 2 - Rioleringswerken Toekomstlaan Merksem en kruispunt Straalstraat

In de tweede fase wordt er gewerkt op het kruispunt met de Straalstraat en in het eerste deel van deToekomstlaan. Deze werken starten einde mei of begin juni en lopen gedurende 3 à 4 maanden. Als de werken vlot verlopen kan het kruispunt met de Straalstraat in de loop van juli 2019 terug opengaan voor het verkeer.  De Toekomstlaan zal begin september terug openen.

Fase 3 - Heraanleg Straalstraat

In de derde fase wordt de Straalstraat volledig heraangelegd. De werken starten in september 2019 en duren ongeveer 3 maanden

Waarom deze werken

In de Straalstraat en de Toekomstlaan worden de rioleringen en de huisaansluitingen vernieuwd. Er komt een gescheiden rioolstelsel dat ervoor zorgt dat regenwater en huisafvalwater in aparte rioolbuizen wordt opgevangen en afgevoerd. De weg in de Toekomstlaan wordt daarna in de oorspronkelijke staat hersteld. In de Straalstraat, tussen de Toekomstlaan en de Vaartkaai, wordt de weg heringericht na de rioleringswerken. 

Meer informatie over deze werken

Alle informatie over deze werken kan u terugvinden op de website van het district Merksem.