Theunisbrug: heraanleg

 • Moeilijke doorgang

Vanaf: 12 Maart 2019

Tot: 01 April 2021

Type: Wegenwerken

Situatie: Theunisbrug: één rijstrook beschikbaar in elke rijrichting

Vandaag zijn de eerste voorbereidende werken op de Theunisbrug bezig, hierdoor is er op elke brug één rijstrook beschikbaar in elke rijrichting. Op 1 april start de eigenlijke heraanleg van de brug en rijdt het verkeer over de brug aan de kant van het Sportpaleis. 

Hinder en omleidingen

In april 2019 zijn de vernieuwingswerken aan de Theunisbrug van start gegaan. Het verkeer rijdt over de brug aan de kant van het Sportpaleis. Eerst wordt een deel van de nieuwe brug naast de huidige brug gebouwd. Nadien wordt de bestaande brug afgebroken, zodat er ruimte is om de tweede helft van de nieuwe brug te bouwen. Door eerst een nieuwe brug langs de bestaande brug te bouwen, is er altijd verkeer mogelijk en blijft de hinder enigszins beperkt.

 • Autoverkeer: over één rijstrook in elke richting via de westkant (kant Sportpaleis) van de bestaande brug
 • de tram blijft tijdens de werken rijden over de bestaande sporen.
 • fietsers en voetgangers: in beide richtingen via de westkant van de bestaande brug. Het bestaande fietspad wordt verbreed om dubbelrichtingsverkeer mogelijk te maken.

Tegen april 2021 zijn de werken klaar.

Waarom deze werken

Op de locatie van de huidige Theunisbrug, die bestaat uit twee aparte bruggen, komen drie nieuwe bruggen te liggen. Twee bruggen voor het auto, fiets en voetgangersverkeer en één brug voor de tram. 

Verloop van de werken

1. Fase oost (kant Kronenburg) - april 2019 – maart 2020

 • Bouw van een nieuwe trambrug langs de bestaande brug
 • Bouw van een nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Deurne richting Merksem

2. Ingebruikname nieuwe brug - april 2020

 • Zodra de nieuwe bruggen klaar zijn nemen we ze in gebruik

3. Afbraak oude Theunisbrug - april 2020 – mei 2020

 • Volledige afbraak van de bestaande Theunisbrug

4. Fase westkant (kant Sportpaleis) - mei 2020 – april 2021

 • Bouw van een nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Merksem richting Deurne

5. Ingebruikname nieuwe brug - april 2021

 • Zodra de derde en laatste brug klaar is nemen we ze in gebruik en kan het autoverkeer terug over twee rijstroken in elke richting

6. Duvelsplein - april 2020 – april 2021

 • De werken aan het kruispunt van de Minister Delbekelaan en Frans de l’Arbrelaan worden vanaf april 2020 in deze planning ingepast.
 • Het nieuwe Duvelsplein zal tegelijk met de nieuwe brug klaar zijn, waardoor de hinder beperkt blijft.

Meer informatie

In de aanloop naar de hoofdwerken van de Theunisbrug en het Duvelsplein organiseert De Vlaamse Waterweg nv op 26 januari een infomoment voor de buurt en alle betrokkenen.

Schrijf u alvast in op de digitale nieuwsbrief via www.vlaamsewaterweg.be/theunisbrug om de nieuwsberichten over dit project meteen in uw mailbox te ontvangen. Op deze website vindt u ook steeds de meest actuele informatie.