Tunnelplaats: bereikbaarheid tijdens de heraanleg Ankerrui Noord

  • Doorgang onderbroken

Vanaf: 02 September 2018

Tot: 14 Juli 2019

Type: wegenwerken

Situatie: Geen verkeer mogelijk van Hessenplein naar Zeevaartstraat

Fase 4: heraanleg van het kruispunt Hessen­plein - Oude Leeuwenrui - Ankerrui

Begin februari zijn de werken aan het kruispunt van start gegaan. De werken gebeuren in verschil­lende fases. Tijdens fase 1 is het niet mogelijk om het kruispunt te dwarsen. Op 4 maart is deze fase van het kruispunt afgerond en start in de loop van de week de heraanleg van de aanslui­ting naar het Hessen­plein.

Hinder en omleidingen

Bereikbaarheid

  • Tijdens de werken is het Hessenplein doodlopend. Er is dus geen autoverkeer mogelijk van het Hessenplein naar de Oude Leeuwenrui. 
  • Rij je via de Oude Leeuwenrui naar de Leien, dan kan je via een doorsteek ter hoogte van de Generaal Beliartstraat naar het tegenliggende rijvak en zo aansluiten op de Ankerrui Noord of Zuid.

Koeikensgracht terug open voor het verkeer

Vanaf 1 april is ook de Koeikensgracht terug open voor het verkeer en kan u via die weg de Leien en de Waaslandtunnel bereiken.

Voetgan­gers en fietsers

  • Er is een doorsteek tussen het Hessenplein en de Zeevaartstraat. Fietsers vanop de Oude Leeuwenrui kunnen via de doorsteek de fietspaden aan beide zijden van de tunnel bereiken. 
  • Fietsers kunnen via de Ankerrui-Noord en de Koeikensgracht de Leien bereiken.

Waarom deze werken?

Het kruispunt met het Hessen­plein en de Ankerrui wordt heraan­ge­legd om het compacter en overzich­te­lijker te maken voor alle gebrui­kers. Fietsers kunnen langs beide zijden van de Waasland­tunnel via een dubbel­rich­tings­fietspad aansluiten op de Leien. Om de veilig­heid te verbeteren komt er op het kruispunt ook een aparte groenfase voor fietsers. 

Meer informatie

Meer informatie over de werken op de Tunnelplaats kan u hier terugvinden.